Łukasz Szewczyk27.12.2018 (15:59)2 komentarze

Kampania oPornografii buduje świadomość i edukuje społeczeństwo

Zbyt łatwy dostęp dzieci do internetowej pornografii to problem społeczny, który wpłynie na młode pokolenie. Stowarzyszenie Twoja Sprawa, chcąc uświadomić skalę zagrożenia oraz pokazać konieczność zmian w podejściu do problemu, jakim dla dzieci jest łatwy dostęp do pornografii, zrealizowało kampanię społeczną i uruchomiło specjalistyczny portal oPornografii.pl.
oPornografii.pl
Stowarzyszenie Twoja Sprawa uruchomiło we wrześniu 2018 r. kampanię społeczną. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem szkodliwości pornografii oraz zapoczątkowanie wieloaspektowej dyskusji, jak również wzmocnienie edukacji rodziców.
W ramach kampanii powstał specjalistyczny portal oPornografii.pl będący źródłem rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z pornografią. Dostarcza on niezbędnych informacji oraz narzędzi nie tylko rodzicom, lekarzom, terapeutom, nauczycielom, ale także urzędnikom i przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości. Publikacje, wywiady, porady ekspertów i materiały edukacyjne zamieszczone na portalu pokazują problem pornografii w różnych kontekstach: konsekwencji jej konsumpcji, możliwości ochrony najmłodszych, przepisów prawa oraz wiedzy o już podejmowanych działaniach.

W ciągu zaledwie czterech miesięcy portal oPornografii.pl odwiedziło ponad 250 tysięcy osób. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym o portalu dowiedziało się prawie 5 milionów osób. Spoty reklamowe kampanii, emitowane w telewizji obejrzało ponad 1 milion osób, a na kanale VOD dodatkowo 117 tysięcy. Materiały reklamowe udostępnione na serwisie YouTube obejrzało łącznie ponad 200 tysięcy internautów, a na dedykowanym profilu facebookowym oPornografii.pl - ponad 50 tysięcy użytkowników*. W celach edukacyjnych powstały animacje oraz filmowy poradnik technologiczny dla rodziców o tym, jak wykorzystywać narzędzia ochrony rodzicielskiej − prowadzi go Youtuber Tomek Sokołowski.


Urszula Sowińska z zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa podkreśla, że kampania przyczyniła się do znacznego poszerzenia świadomości społecznej na temat szkodliwości pornografii dla dzieci. - Naszym zdaniem pornografia jest dla dzieci produktem niebezpiecznym. Wpływa negatywnie nie tylko na ich zdrowie i może prowadzić do uzależnienia, ale również ma destrukcyjny wpływ na nawiązywane relacje. Najwyższy czas podjąć szeroko zakrojone działania zmierzające do ochrony dzieci przed pornografią. Stowarzyszenie będzie podejmować kolejne kroki w tym kierunku - podkreśliła Urszula Sowińska.


Powstanie zespołu roboczego
Sukcesem kampanii oPornografii była międzynarodowa konferencja pod hasłem "Masowa konsumpcja pornografii jako istotny problem społeczny", w której wzięło udział prawie 300 osób. Uczestniczyły one w szeregu prezentacji i specjalistycznych panelach dyskusyjnych. Efektem konferencji było zainicjowanie prac zespołu roboczego. Celem zespołu jest analiza dostępnych rozwiązań ochrony dzieci przed pornografią i wypracowanie takich propozycji, które pogodzą w najlepszy w możliwy sposób różne wartości: bezpieczeństwo dzieci, prawo do prywatności i prawo do wolności gospodarczej. W pracach zespołu biorą udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również organizacje społeczne i organizacje przedsiębiorców.
Stowarzyszenie Twoja Sprawa

Komentarze (1 - 2 z 2)

Nieświadomi ministranci mają chyba większy problem i akcji nie ma.
 4  
PIS się nie zgodzi na jakąkolwiek edukację w tym względzie. Zablokuja wszystko. Ciemnogród musi być!
 1