Łukasz Szewczyk01.04.2019 (12:02)1

Firmy w przekazach reklamowych często świadomie wprowadzają konsumentów w błąd

Co roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje kilkadziesiąt decyzji dotyczących wprowadzania konsumentów w błąd poprzez podanie nieprawdy czy brak dostatecznej informacji o produkcie. Takie przypadki nierzetelnej komunikacji marketingowej spotykają się z krytyką konsumentów. Jak wynika z badań Kantar Polska, blisko 90 proc. z nich uważa, że powinny być nagłaśniane w mediach. Nierzetelna informacja wpływa na obniżanie jakości usług i produktów, a także na kryzys zaufania klientów.

Przejdź do artykułu

Komentarze (1 - 1 z 1)

Wszędzie tylko ta nagonka na "wyhamowanie wdrażania 5G" i to w każdym nie mającym nic wspólnego z telekomunikacją newsie. Przestańcie populizować na ten temat. Znowu z Polaków robicie króliki doświadczalne!
 0