Łukasz Szewczyk09.08.2007 (10:42)brak komentarzy

Pisz, dopóki nie uwolnisz wszystkich

W piątek, 10 sieprnia, w Warszawie rusza kampania społeczna zwracająca uwagę na problemy więźniów sumienia przygotowana przez Amnesty International i TBWA.
Celem kampanii "Pisz, dopóki nie uwolnisz wszystkich", jest uświadomienie opinii publicznej, że problem więźniów sumienia, czyli osób więzionych z powodu swojej tożsamości lub przekonań,w dalszym ciągu występuje na dużą skalę na świecie.
W najbliższy piątek na rogu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich (pod Cepelią) odbędzie się akcja ambientowa, podczas której Amnesty będzie zachęcać do podpisania apeli o uwolnienie 4 więźniów sumienia przetrzymywanych w więzieniach na Białorusi, Zimbabwe, Chinach i Wietnamie.

Na chodniku zostaną umieszczone specjalne naklejki obrazujące dramatyczną sytuację więźniów sumienia, przetrzymywanych w klaustrofobicznych pomieszczeniach. Przybyli na miejsce członkowie Amnesty opowiedzą szerzej na temat sytuacji osób, o których wolność zabiega organizacja, a także, w jaki sposób można pomóc – pisząc list do władz państwa, w których więzieni są ci ludzie.