Łukasz Szewczyk22.10.2007 (15:33)brak komentarzy

Headlines dla Fundacji La Strada

Fundacja La Strada od listopada rozpocznie współpracę z agencją Headlines należącą do sieci Porter Novelli.
W ramach współpracy Agencja odpowiedzialna będzie za koordynację i obsługę kampanii "IRIS – reintegracja społeczna i zawodowa kobiet-ofiar handlu ludźmi". Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Projekt IRIS powstał w celu wyrównywania szans na rynku pracy kobiet-ofiar handlu ludźmi, które są w szczególny sposób obarczone ryzykiem długotrwałego bezrobocia. W trakcie wdrażania projektu objęto wsparciem także mężczyzn, którzy coraz częściej stają się ofiarami handlu ludźmi.