Aniela Ochman13.05.2010 (15:24)brak komentarzy

Globalny raport o kondycji branży PR

Większe znaczenie mediów elektronicznych, komunikacja korporacyjna i kryzysowa jako intratniejsze gałęzie branży i optymizm na 2010 - Międzynarodowa Organizacja Konsultantów ds. Komunikacji (ICCO) opublikowała raport dotyczący kondycji branży PR na świecie.
Międzynarodowa Organizacja Konsultantów ds. Komunikacji (ICCO) opublikowała raport dotyczący kondycji branży PR na świecie, zawierający dane z krajowych organizacji branżowych PR w 24 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki. Dane zbierano w marcu i kwietniu 2010 za pomocą pisemnego kwestionariusza.
Ankietę ICCO wypełniło 15 agencji z Polski, należących do Związku Firm Public Relations. Z ich odpowiedzi wynika, że polski rynek PR ma najlepsze perspektywy rozwoju dla CSR, relacji inwestorskich, PR-u korporacyjnego, healthcare oraz działań wizerunkowych a najmniejsze dla organizacji eventów. Przyszłość najlepiej oceniają dla branż: energetycznej, finansowej, logistycznej FMCG a najsłabiej dla: motoryzacyjnej, rozrywkowej, farmaceutycznej i handlu detalicznego.

Raport pokazuje, jak radziły sobie agencje PR w poszczególnych krajach w czasie kryzysu gospodarczego. W większości krajów przychody w 2009 roku różniły się nieznacznie lub nie różniły wcale w stosunku do roku 2008. Na pierwszym miejscu znalazła się jednak Brazylia z imponującym, dwudziestoprocentowym wzrostem przychodów. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zanotowano średnio pięcioprocentowy spadek przychodów. Na kilku rynkach Europy miał miejsce silny wzrost, w Norwegii i Irlandii wynoszący ponad dziewięć procent, a w Portugalii około osiem procent. Nie wszystkie kraje poradziły sobie równie dobrze. Najbardziej poszkodowana okazała się Słowenia, w której roczne przychody sektora spadły o trzydzieści procent. W Belgii i Rosji zanotowano niemal piętnastoprocentowy spadek, a na Słowacji dziesięcioprocentowy. Rynek Polski utrzymał się na tym samym poziomie jak w 2008 roku.

W przeliczeniu na przychody, najbardziej poszukiwane były usługi z zakresu komunikacji kryzysowej i korporacyjnej – odpowiednio w 17 i 12 krajach uznano je za najbardziej dochodowe. Komunikacja konsumencka oraz marketingowa wymieniane były jako wysokodochodowe w połowie z 24 ankietowanych krajów.

W porównaniu z innymi dyscyplinami PR radził sobie dobrze na rynkach międzynarodowych jeżeli chodzi o udział w wydatkach. Piętnaście z dwudziestu czterech ankietowanych krajów zanotowało ogólny wzrost udziału wydatków na PR w budżetach klientów kosztem innych usług marketingowych, takich jak reklama. W siedmiu krajach udział kosztów PR w budżetach nie uległ zmianie, jedynie w Turcji nastąpił spadek w stosunku do innych usług marketingowych.

W tej sytuacji nie dziwi fakt, że we wszystkich krajach przewiduje się wzrost udziału wydatków na PR w 2010 roku.

Członkowie ICCO zgodnie potwierdzają, że kategoria komunikacji elektronicznej, niezależne od stosowanych terminów („nowe media”, „nowe technologie”, „komunikacja cyfrowa”) była to ważnym czynnikiem wzrostu w 2009 roku. Większość z nich oczekuje dwucyfrowego przyrostu dochodów z tego segmentu w roku bieżącym. Niemniej udział komunikacji elektronicznej w ogólnym przychodzie z honorariów pozostaje niski – mieści się w przedziale od 5% do 15%.

Perspektywy na rok 2010

Światowa gospodarka w dalszym ciągu znajduje się pod znaczna presją, co bez wątpienia będzie miało wpływ na przychody w roku 2010. Niemniej respondenci pytani o ogólną ocenę warunków na rynkach lokalnych, w dwunastu krajach spodziewają się poprawy w bieżącym roku, a w kolejnych ośmiu przewidują stabilizację sytuacji rynkowej.

Tylko w trzech krajach (Włochy, Hiszpania, Indie) respondenci przewidują możliwość pogorszenia się sytuacji rynkowej, zgodnie z przewidywanym w tych krajach spadkiem PKB.

Pytani o prognozy dla rynku usług PR, respondenci w 14 krajach oczekują wzrostu przychodów w 2010 roku (Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Finlandia, Niemcy, Indie, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Szwecja, Szwajcaria i Turcja), w 5 przewidują utrzymanie na dotychczasowym poziomie (Dania, Francja, Włochy, Słowacja i USA), a w 4 spodziewają się spadku poniżej poziomu z roku 2009 (Irlandia, Słowenia, Hiszpania i Wielka Brytania).

W krajach przewidujących wzrost oczekuje się, że jego motorem będą: wzrost aktywności międzynarodowych przedsiębiorstw i bezpośrednich inwestycji zagranicznych; popyt na usługi PR ze strony prywatnego sektora poszukującego sposobów odbudowy reputacji utraconych w najgorszym okresie kryzysu; oraz stały wzrost budżetów PR kosztem innych dziedzin marketingu.

Według raportu najważniejsze wyzwania dla agencji PR na całym świecie to oczekiwania klientów a wielkość dostępnych budżetów, Ceny i rentowność, Konkurencja, Kadry.
Związek Firm Public Relations