Łukasz Szewczyk01.02.2011 (11:25)brak komentarzy

Katarzyna Przewuska w zarządzie Związku Firm Public Relations

Katarzyna Przewuska z końcem stycznia objęła stanowisko wiceprezesa Związku Firm Public Relations, zastępując Joannę Delbar, która zrezygnowała z pełnionej funkcji.
Przewuska została wybrana na nowego członka zarządu przez dotychczasowe władze ZFPR. Statut Związku przewiduje możliwość dokooptowania jednej osoby do władz ZFPR w trakcie trwania kadencji, jeśli pozostali członkowie zarządu widzą taką potrzebę. Jest to związane z dużą liczbą projektów prowadzonych przez Związek. W skład Zarządu wchodzą obecnie: Paweł Trochimiuk – prezes zarządu oraz troje wiceprezesów: Katarzyna Przewuska, Mariusz Pleban i Sebastian Hejnowski.
Katarzyna Przewuska posiada kilkunastoletnie doświadczenie w komunikacji korporacyjnej oraz public relations. Od 2003 roku jest prezesem zarządu Euro RSCG Sensors, jednej z czołowych agencji public relations w Polsce. Wcześniej związana była z firmą Business Communications Associates S.A. i Onet.pl. Na przestrzeni ostatnich lat doradzała w obszarach zarządzania reputacją, komunikacją społeczną oraz kryzysową wielu polskim i zagranicznym firmom. Jest wykładowcą w London School of Public Relations oraz członkiem wspierającym European Association of Communication Directors. Od kilku lat uczestniczy w pracach jury konkursów public relations Golden Word Awards oraz Złote Spinacze. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku handel zagraniczny.