#ZPR Media

Mariusz Szuster dyrektorem generalnym Grupy Radiowej

Mariusz Szuster dyrektorem generalnym Grupy Radiowej

Mariusz Szuster awansował na nowo utworzone stanowisko dyrektora generalnego Grupy Radiowej. Odpowiada za realizację celów operacyjnych we wszystkich obszarach, obejmujących działalność radiową w Grupie ZPR Media. Podlega bezpośrednio zarządowi spółki Time SA.
Media25.03.20200
Grupa ZPR Media szkoli przyszłych radiowców. Rusza Radio Akademia

Grupa ZPR Media szkoli przyszłych radiowców. Rusza Radio Akademia

W sobotę (14 kwietnia 2018 roku) działalność rozpocznie Radio Akademia - projekt szkoleniowy uruchomiony przez stacje: Radio VOX FM, Radio ESKA, Radio WAWA i EskaROCK. Dla najlepszych absolwentów Radio Akademii przewidziano możliwość realizacji stażu, praktyk a nawet zatrudnienia w jednej ze stacji Grupy Radiowej Time.
Media13.04.20181
Piotr Laskowski nowym naczelnym Muratora

Piotr Laskowski nowym naczelnym Muratora

Piotr Laskowski od 1 lutego 2018 roku obejmie stanowisko redaktora naczelnego Muratora. Będzie kierował nową strukturą redakcyjną obejmującą miesięcznik Murator, Dotychczasowa redaktor naczelna miesięcznika "Murator" Anna Wrońska rozstaje się z Grupą ZPR Media.
Media24.01.20180
Polsat przejmuje Polo TV, Vox Music TV i kanały Eska TV oraz inwestuje w Fokus TV i Nowa TV

Polsat przejmuje Polo TV, Vox Music TV i kanały Eska TV oraz inwestuje w Fokus TV i Nowa TV

Grupa Polsat nabyła 100 proc. udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV. Dodatkowo Polsat nabył 34 proc. udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nowa TV, a jednocześnie zawarł umowę przedwstępną zakupu kolejnych 15 proc. udziałów w tej spółce w przyszłości. Łączna wartość transakcji to około 103 mln zł.
Media04.12.201736
Mikołaj Nowak przechodzi z TVN do ZPR Media. Zajmie się promocją Fokus TV i Nowa TV

Mikołaj Nowak przechodzi z TVN do ZPR Media. Zajmie się promocją Fokus TV i Nowa TV

Mikołaj Nowak objął funkcję dyrektora marketingu i promocji dwóch telewizji z portfolio Grupy ZPR Media - Fokus TV i Nowa TV.
Reklama/PR16.08.20170