#przemoc

Radiowa Jedynka o przemocy w rodzinie

W poniedziałek, 2 czerwca 2008 roku, w radiowej Jedynce będzie można wysłuchać cyklu specjalnie przygotowanych audycji, poświęconych przemocy w rodzinie.
Media30.05.20080

Niebezpieczna znajomość z sieci

Warto zwracać większą uwagę na to, kogo poznajemy w Internecie. Policjanci z Opola zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który pozbawił wolności czteroosobową rodzinę i przez kilka dni przetrzymywał swoją znajomą i trójkę jej dzieci w ich domu.
Media26.02.20085

Operatorzy przeciw komórkowej przemocy

Z inicjatywy Stowarzyszenia GSM (GSMA) zawarto sojusz operatorów komórkowych przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, którego celem jest ograniczenie używania telefonii komórkowej przez osoby lub organizacje, chcące korzystać lub czerpać zyski z materiałów zawierających takie treści.
Tech12.02.20081
Media01.07.20072

Internet groźny dla nastolatków

Według raportu przedstawionego przez Pew Internet, instytucję zajmującą się badaniem wpływu Internetu na życie codzienne, jedna trzecia amerykańskich nastolatków zetknęła się z cyberprzemocą.
Media07.02.20070

Cyberbullying bardziej powszechny

Co drugi młody człowiek w Polsce był obiektem wyzwisk, upokarzania, pogróżek lub szantażu w cyberprzestrzeni - pisze Gazeta Wyborcza