#Świat Zdrowia

Marketing25.04.20070

HealthWay dla zdrowia

Około 15 proc. aptek zostanie objętych do końca 2007 roku programem marketingowym Świat Zdrowia. Działania związane z rozwojem programu powierzono agencji marketingu medycznego HealthWay.