#Związek Firm Public Relations

Większy Związek Firm Public Relations

PR time agencja z Wrocławia dołączyła z początkiem lipca 2009 roku do Związku Firm Public Relations. To druga firma spoza Warszawy, która została przyjęta do ZFPR. Obecnie Związek zrzesza 31 firm.
Reklama/PR08.07.20090

Pierwsi absolwenci Akademii Komunikacji Marketingowej

Trzydziestu dwóch słuchaczy odebrało certyfikaty zaświadczające ukończenie Akademii Komunikacji Marketingowej. Wkrótce absolwenci rozpoczną staże w renomowanych firmach należących do stowarzyszeń tworzących Akademię oraz w mediach.
Reklama/PR02.07.20090

Polityka a PR - raport

Tylko jedna na pięćdziesiąt wypowiedzi polityków na temat PR ma charakter neutralny. Pozostałe przypadki posługiwania się tym terminem to zarzuty o manipulację, populizm i fasadowość. To wnioski z raportu, który na zlecenie Związku Firm Public Relations przygotowała firma Press-Service Monitoring Mediów.
Reklama/PR29.06.20090

Rada ZFPR wybrała przewodniczącego

Odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady Związku Firm Public Relations, podczas którego Rada ukonstytuowała się.
Reklama/PR18.03.20090
Środowisko PR potępia fałszowanie opinii w sieci

Środowisko PR potępia fałszowanie opinii w sieci

Zarządy Związku Firm Public Relations oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations wydały oświadczenie, w którym odnoszą się do niektórych nieetycznych działań polegających na fałszowaniu wypowiedzi na forach internetowych.
Reklama/PR05.03.20093