Łukasz Szewczyk25.02.2013 (3:08)brak komentarzy

Alcatel - Lucent Polska i Hawe razem dla projektu Internet dla Mazowsza

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na utworzenie przez spółki Alcatel - Lucent Polska i Hawe wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Palama Investments
Alcatel - Lucent Polska i Hawe razem dla projektu Internet dla Mazowsza
Alcatel - Lucent Polska prowadzi na terenie Polski działalność w zakresie sprzedaży infrastruktury dla sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz związanych z nią usług. Uczestniczy również w projektach związanych z modernizacją i rozwojem polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. HAWE zajmuje się zarządzaniem aktywami swoich spółek zależnych (tj. HAWE Telecom i HAWE Budownictwo) świadczących m.in. usługi telekomunikacyjne i projektowo-budowlane. W wyniku koncentracji Alcatel - Lucent Polska i Hawe powstanie nowy przedsiębiorca Palama Invetments, który będzie prowadził działalność w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnej zaprojektowanej i zbudowanej w ramach projektu Internet dla Mazowsza.Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego UOKiK uznał, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnej oraz hurtowego dostępu do sieci szkieletowo-dystrybucyjnej.