Łukasz Szewczyk13.03.2013 (12:32)brak komentarzy

UKE o jakości połączeń w sieciach telekomunikacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z badań wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (QoS) wraz z analizą stanu jakości usług na przestrzeni całego 2012 roku.
UKE o jakości połączeń w sieciach telekomunikacyjnych
Celem tej publikacji jest porównawcze pokazanie jakości usług świadczonych przez poszczególnych operatorów z podziałem na rodzaje usług (telefonia, faks, transmisja danych) w sieciach stacjonarnych (PSTN) i ruchomych (GSM). Informacja ta jest adresowana zarówno do konsumentów przy wyborze dostawcy usług telekomunikacyjnych, jak również dla przedsiębiorców telekomunikacyjnym w celu wskazania jakości pracy ich sieci.Porównując wyniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych uzyskane z I i II półrocza 2012 roku należy stwierdzić, że wartość stopy nieskutecznych wywołań w ruchu międzyoperatorskim sieci stacjonarnych PSTN w siedmiu przypadkach (m.in. TP/Orange, Multimedia Polska, Telefony Podlaskie) na dziewięć badanych w II półroczu, nie przekroczyła rekomendowanego limitu odniesienia 0,5% - w I półroczu taki przypadków było tylko trzy. Ponad wskaźnikiem uplasowały się: Netia (0,52 proc.), MNI Telekom (2,64 proc.) i Petrotel (5,48 proc.). Wskaźnik ten poprawił się również wewnątrz sieci PSTN poszczególnych operatorów.Natomiast w przypadku wywołań z sieci PSTN do sieci GSM, stopa nieskutecznych wywołań łącznie uległa pogorszeniu. W dwóch przypadkach na pięć istotnie przekroczono limit odniesienia - w I półroczu wystąpił tylko jeden taki przypadek. Nastąpiło też pogorszenie wyników skuteczności połączeń faksowych dla prawie wszystkich badanych sieci operatorów, przy czym aż w 27 z 83 badanych central procent skutecznych transmisji jest mniejszy od 50.
Podsumowanie (fragment raportu):
Podsumowując przeprowadzoną w raporcie analizę wyników badań można zauważyć następujące tendencje zmian w jakości połączeń telefonicznych w poddanych badaniom sieciach operatorów, i tak :
- na dziewięć badanych w II półroczu sieci stacjonarnych PSTN, w siedmiu rekomendowany limit odniesienia 0,5% stopy nieskutecznych wywołań w ruchu międzyoperatorskim nie został przekroczony; w I półroczu takich sieci było trzy,
- w trzech sieciach operatorów PSTN na dziewięć badanych w II półroczu, czas zestawiania połączenia przekroczył limit odniesienia natomiast w I półroczu przekroczenie wystąpiło w czterech sieciach;
- stopa nieskutecznych wywołań z pięciu badanych w II półroczu, sieci operatorów PSTN do trzech sieci GSM łącznie, w dwóch przypadkach istotnie przekroczyła limit odniesienia 0,5%; natomiast w I półroczu wystąpił tylko jeden taki przypadek;
- nastąpiło 10% pogorszenie wyników skuteczności połączeń faksowych dla prawie wszystkich badanych sieci operatorów, przy czym aż w 27 z 83 badanych central procent skutecznych transmisji jest mniejszy od 50.
DO POBRANIA: "Protokół badania jakości usług telekomunikacyjnych - II półrocze 2012 (PDF).