Łukasz Szewczyk12.02.2014 (11:11)brak komentarzy

Już ponad 15,3 mln mobilnych użytkowników Orange Polska

W ostatnim kwartale 2013 roku komórkowa sieć Orange notuje wzrost liczby użytkowników przekraczając barierę 15,3 mln. Przybywa także użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz usługi Orange Open - wynika z raportu finansowego Grupy Orange Polska.
Z raportu Grupy Orange Polska za czwarty kwartał 2013 roku wynika, że komórkowa sieć Orange na koniec grudnia 2013 roku posiadała 15,325 mln użytkowników. Co oznacza wzrost o 199 tys. użytkowników w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast w porównaniu z czwartym kwartałem 2013 roku (14,895 mln użytkowników), w ciągu roku sieci Orange przybyło 430 tys. użytkowników. Na koniec grudnia 2013 roku z usług abonamentowych sieci Orange korzystało 7,221 mln abonentów (wzrost o 169 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 2,428 mln to klienci biznesowi (kwartalny wzrost o 18 tys.). Z kolei z usług pre-paid korzystało 8,104 mln użytkowników (kwartalny wzrost o 30 tys.). W ciągu roku baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 310 tys., a 112 tys. zwiększyła się także liczba użytkowników ofert pre-paid.
Z mobilnego szerokopasmowego Internetu korzysta 1,165 mln abonentów (wzrost o 45 tys. w ujęciu kwartalnym oraz o 180 tys. w ujęciu rocznym). Liczba abonentów internetu w technologii CDMA wyniosła 154 tys. (kwartalny spadek o 6 tys. abonentów). Z usługi Orange Open korzysta już 286 tys. abonentów (kwartalny wzrost o 75 tys.). Liczba smartfonów wyniosła 3,804 mln (kwartalny wzrost o 191 tys.), natomiast liczba użytkowników operatorów wirtualnych na infrastrukturze Orange zmniejszyła się o 7 tys. do 62 tys. użytkowników.ARPU z usług telefonii komórkowej w czwartym kwartale 2013 roku wynosi 57,2 zł (spadek o 3,2 zł w ujęciu rocznym) dla klientów abonamentowych oraz 13,0 zł (spadek o 3,2 zł) dla klientów pre-paid. średnia ilość minut wykorzystywana przez użytkownika (AUPU) wyniosła 176,3 minuty (273,7 min. w segmencie abonamentowym oraz 90,9 min. w pre-paid).