Łukasz Szewczyk07.05.2014 (20:02)brak komentarzy

Plus zmienia regulaminy w zakresie reklamacji

W związku ze zmianami prawa w zakresie reklamacji za usługi telekomunikacyjne, komórkowa sieć Plus od 8 czerwca 2014 roku wprowadza zmiany w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. W związku ze zmianami klientów nie przysługuje prawo do bezkarnego wypowiadania umów promocyjnych.
Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 284).
Do regulaminu wprowadzone zostały następujące zmiany:
1) w § 11 pkt 4 usunięto obowiązek pisemnego potwierdzania Abonentowi otrzymania reklamacji
przez Polkomtel;
2) w § 11 pkt 9 usunięto obowiązek udzielania Abonentowi odpowiedzi na reklamacje wyłącznie w formie pisemnej;
3) w § 11 dodane zostały pkt 10 a), b) i c), dotyczące uprawnienia Abonenta do otrzymywania kopii lub duplikatu udzielonej uprzednio odpowiedzi na reklamację.

Nowy regulamin usług dostępny jest na stronie operatora.

W przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Jednak proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i w związku z tym, w razie wypowiedzenia umowy, Polkomtel ma prawo dochodzić kary umownej w wysokości i na warunkach określonych w umowie.