Redakcja Media2.pl31.10.2016 (21:49)brak komentarzy

Rosnący popyt na multimedialną ofertę na żądanie przyspieszy rozwój usług IPTV

Wśród dzisiejszych konsumentów treści audiowizualnych coraz bardziej zauważalny jest trend wybierania oferty na żądanie. Jak wskazują analizy Nielsena aż 80 proc. internautów w Europie preferuje programy w modelu video-on-demand ze względu na wygodę. Treści dostępne na żądanie są dziś jednym z głównych atutów telewizji w modelu IPTV
Telewizja Światłowodowa
Dostęp do superszybkich łączy internetowych, pojawienie się serwisów VoD czy też usług w modelu IPTV zrewolucjonizowały korzystanie z cyfrowej rozrywki. Współcześni telewidzowie są równocześnie internautami, co sprawia, że np. multiscreening stał się powszechnym zjawiskiem. Według badania Mindshare Polska aż 48 proc. polskich internautów korzysta ze smartfona podczas oglądania telewizji. Wzrost popularności usług VoD, multiscreeningu, czy też funkcjonalności IPTV, takich jak TimeShift lub Catchup.TV, stał się możliwy dzięki wykorzystaniu technologii streamingu.
Czym jest streaming?
W tradycyjnej (multicastowej) usłudze telewizyjnej treści dosyłane są z serwerowni operatora do odbiorców jako strumień pakietów z danymi. Transmisja taka wykorzystuje internetowy protokół UDP, którego cechą charakterystyczną jest brak gwarancji dostarczenia pakietów do odbiorcy, jak też mechanizmów powiadamiania nadawcy o ewentualnych stratach danych. Wielu odbiorców może jednocześnie odbierać te same dane (oglądając ten sam kanał), lecz nie mają kontroli nad transmisją i nie mogą poprosić nadawcy o ponowne dosłanie zagubionych danych. Inne rozwiązanie oferuje technologia unicastowa. W jej przypadku każdy z odbiorców nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem nadawcy i pobiera z niego dane korzystając z protokołu TCP. Ten mechanizm zapewnia, że wszystkie dane dotrą do adresatów, ponieważ komunikujące się urządzenia dbają o powiadamianie o stratach i ewentualne retransmisje.

Usługi wideo na żądanie
W przypadku telewizji przesuniętej w czasie (Catchup.TV, Start Over, Cloud PVR), czy też usług wideo na żądanie, których coraz bardziej pożądają fani cyfrowej rozrywki, rozwiązanie w którym to odbiorca zarządza transmisją jest wręcz koniecznością. Każdy z odbiorców może żądać otrzymania treści od serwerów nadawcy w innym czasie. Użytkownik może też wedle swojej potrzeby zapauzować lub przewinąć oglądane treści. W takim wypadku stacja czołowa nadawcy musi po prostu serwować odbiorcom żądane przez nich treści. W modelu multicastowym UDP, w którym to nadawca decyduje, kiedy będzie przesyłał dane do odbiorców, byłoby to niemożliwe do zrealizowania.

Streaming unicastowy jest technologią, która nie tylko pozwala na świadczenie usług on-demand, ale też wprowadza nowe możliwości realizowania usługi telewizji na żywo. Serwery nadawcy mogą oferować treści w wielu różnych jakościach - co za tym idzie, wymagające różnej przepustowości łącza komunikacyjnego. Ponieważ to odbiorca inicjuje i kontroluje transmisję, ma on możliwość wybrania takiej wersji treści, którą będzie mógł swobodnie odebrać uwzględniając lokalne ograniczenia przepustowości. Taka technologia nosi nazwę streamingu adaptacyjnego (ang. Adaptive Bitrate Streaming - ABR), ponieważ dekoder potrafi w jej ramach przystosować się do zmieniających się warunków sieciowych.

Interaktywne usługi telewizyjne - dlaczego operatorzy stawiają na Unicast?
Popyt na spersonalizowane treści wideo oraz związana z tym potrzeba oferowania klientom usług on-demand, wymusza zastosowanie unicastowej technologii dystrybuowania sygnału. Podobnie jak w przypadku stron WWW, bazuje ona na protokole HTTP, co znacznie ułatwia operatorowi obsługę ruchu telewizyjnego. Choć transmisja unicastowa w porównaniu z dystrybucją typu Multicast stanowi większe obciążenie dla sieci (każdy odbiorca utrzymuje indywidualne połączenie z serwerem), technologia światłowodowa pozwala sprostać takiemu wyzwaniu. Istnieją też narzędzia i rozwiązania pozwalające na efektywne unikanie nadmiernego powielania ruchu w sieci, co umożliwia zachowanie jej wydajności.

Streaming multimediów w sieci internetowej a technologia Unicast
Wszystkie usługi streamingowe dostępne za pośrednictwem publicznego Internetu (bez pośrednictwa IPTV) oparte są właśnie o transmisję unicastową. Najbardziej znanym przykładem jest serwis YouTube. W publicznej sieci internetowej strumieniowanie treści w modelu Unicast stanowi jedyną możliwość, ponieważ dystrybucję multicastową wykluczają tam ograniczenia technologiczne. Ponieważ streaming oparty jest o te same protokoły co ruch HTTP, może on być łatwo przenoszony przez Internet nawet pomiędzy różnymi regionami geograficznymi. Umożliwia to globalne świadczenie usług - tzw. model Over The Top (OTT).

Unicast w IPTV - cechy istotne z punku widzenia dostawcy usług internetowych
● Technologia ta gwarantuje, że treści w całości dotrą do abonenta nawet przy stratach danych w warstwie sieciowej, co umożliwia świadczenie usługi w segmentach sieci, gdzie transmisja bywa niestabilna.
● Wykorzystanie protokołów unicastowych opartych o standardowe zasady dystrybucji ruchu internetowego oznacza, że dla transmisji sygnału telewizyjnego nie jest konieczne instalowanie nowych urządzeń sieciowych i tworzenie osobnego szkieletu dystrybucji dla transmisji multicastowej (ruch telewizyjny przez urządzenia sieciowe jest traktowany jak każdy inny ruch oparty o HTTP).
● W połączeniu z transkodowaniem plików oraz technologią ABR umożliwia dotarcie nawet do tych odbiorców, u których jakość połączenia sieciowego nie jest najwyższa.
● Wdrożenie technologii Unicast nie musi wiązać się z wykorzystywaniem dedykowanych łączy, jak ma to miejsce w przypadku technologii multicastowej.
● Wykorzystanie standardowych protokołów internetowych ułatwia monitorowanie ruchu w sieci, co pozwala na bieżąco optymalizować jej wydajność.

Przy rosnącym zapotrzebowaniu na usługi dostępne na żądanie, wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach technologia IPTV w dużej mierze będzie korzystać z zalet właśnie protokołu Unicast.

Autorem artykułu jest Mateusz Zająkała, Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania w firmie EVIO Polska