Łukasz Szewczyk26.11.2016 (22:11)brak komentarzy

Telekomy będą działać na rzecz rozwijania usług on-line

Ministerstwo Cyfryzacji będzie współpracować z firmami telekomunikacyjnymi przy rozwijaniu e-usług w administracji.
Telekomy będą działać na rzecz rozwijania usług on-line
Operatorzy telekomunikacyjni, podobnie jak banki, chcieliby uczestniczyć w popularyzacji cyfrowych usług, jakie oferuje administracja publiczna. Pomóc w tym mają m.in. takie mechanizmy, jak Mobile Connect. To rozwiązanie techniczne, które po wdrożeniu może pozwolić na identyfikację obywateli w systemach administracji publicznej za pomocą telefonu. Dzięki temu mechanizmowi obywatel, który ma telefon będzie mógł skorzystać z dostępu do portali lub usług on-line za pomocą indywidualnego hasła (PIN) i dzięki temu na przykład załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu.
Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, podpisała z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz firm telekomunikacyjnych porozumienie dotyczące współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej, a w szczególności na rzecz e-usług w administracji publicznej.

Zarówno telekomy, PIIT jak i resort cyfryzacji zobowiązały się do współdziałania na rzecz eliminacji barier w obszarze telekomunikacji niezbędnych dla rozwoju e-państwa, w szczególności cyfryzacji procesów administracyjnych, gospodarczych i konsumenckich (zgodnie z rządowym programem "Od papierowej do cyfrowej Polski").

Porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji podpisali przedstawicieli operatorów telefonii komórkowej Orange Polska, Polkomtel (Plus), T-Mobile Polska, P4 (Play)oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.
Ministerstwo Cyfryzacji