Łukasz Szewczyk21.11.2017 (8:43)brak komentarzy

Netia rozpoczęła sprzedaż usług dla klientów indywidualnych za pośrednictwem Telefonii Dialog

Od 20 listopada 2017 roku nowa sprzedaż na sieci Netia na rynku B2C (sprzedaż usług grupy klientom indywidualnym) jest skoncentrowana za pośrednictwem Telefonii Dialog, należącej do Grupy Netii.
W opinii zarządu spółki, koncentracja sprzedaży w Telefonii Dialog, w perspektywie kilku lat, wpłynie na uproszczenie funkcjonowania Grupy Kapitałowej Netia.
W modelu docelowym - którego osiągnięcie, w opinii zarządu spółki, potrwa kilka lat - działania komercyjne w segmencie B2C, realizowane wyłącznie poprzez jeden podmiot z Grupy Kapitałowej Netia, pozwolą na zwiększenie efektywności, m.in. dzięki dokonywaniu mniejszej liczby zmian w systemach IT, sprawniejsze posługiwanie się dokumentacją i systemami przez pracowników. Prostsza i bardziej transparentna struktura formalnoprawna pozwoli też na ujednolicenie i uproszczenie procesów, w tym procesów sprzedażowych, co w ocenie zarządu spółki, może się przełożyć na osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Netia dodatkowych oszczędności.