Łukasz Szewczyk14.11.2018 (18:58)brak komentarzy

Ericsson uruchamia ekosystem 5G dla Łodzi

Ericsson konkretyzuje wdrożenie sieci nowej generacji w w Polsce. Łódź została wybrana przez rząd polski jako miasto testowe do wprowadzenia nowej technologii, której standardy zostaną ogłoszone na świecie w 2020 roku.
Ericsson uruchamia ekosystem 5G dla Łodzi
Przygotowanie do uruchomienia nowego systemu wymaga edukacji i wdrożeń w przemyśle, testów naukowych, inicjatyw startupów oraz uzyskania pozwoleń i częstotliwości jakie wprowadzają poszczególne rządy. Skuteczność funkcjonowania technologii telekomunikacji mobilnej piątej generacji - 5G, będzie zależała nie tylko od wdrożeń, ale także od jednoczesnego zastosowania tego samego standardu na całym świecie.
Łódź, będąca siedzibą jednej z dwóch placówek badawczo-rozwojowych firmy Ericsson w Polsce, jest miastem, w którym Ericsson tworzy wraz z partnerami ekosystem umożliwiający przygotowanie wprowadzenia systemu 5G.

Ericsson bezpłatnie zwymiarował, zaprojektował sieć testową dla kampusu Politechniki Łódzkiej. Sieć zbudowana na terenie Politechniki Łódzkiej posłuży testom i upowszechnieniu zastosowań rozwiązań 5G dla wszystkich studentów na wszystkich wydziałach.

Jednocześnie Ericsson podpisał umowę ramową o współpracy naukowej z Politechniką Łódzką. Posłuży ona popularyzacji projektów realizowanych w politechnicznym 5G Competence Center, organizowanym przez Politechnikę Łódzką.

Współpraca firmy Ericsson z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest modelowym przykładem wdrażania nowoczesnych rozwiązań wśród inwestorów i startupów.

Realizacja wdrożeń następuje poprzez akcelerator S5, którego celem jest edukacja przemysłu z zakresu 5G, a następnie połączenie go ze startupami w celu stworzenia innowacji opartych na nowej technologii. Rozwiązania wypracowane wspólnie z wybranymi do pilotażowego programu przedsiębiorstwami, stanowić będą modele biznesowego użycia infrastruktury 5G dla kolejnych przedstawicieli przemysłu.

- W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wychodzimy poza schematy. Poszukujemy nowych możliwości rozwoju gospodarczego wykorzystując rewolucję 4.0. Jesteśmy na etapie przełomu technologicznego, który zmieni sposób codziennej komunikacji ludzi i maszyn. Dlatego wdrażamy akcelerator S5, który jest odpowiedzią na przyszłe potrzeby przemysłu. Wspólnie z partnerami, Politechniką Łódzką, firma Ericsson, wybranymi inwestorami ŁSSE i startupami, wypracujemy rozwiązania z użyciem technologii piątej generacji, które wykorzystamy wkrótce do budowania świadomości zastosowań 5G w koncepcji fabryki 4.0 - podkreśla Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A.

5G to standard komunikacji mobilnej następnej generacji, który poszerza możliwości obecnie funkcjonujących sieci mobilnych. Sieci 5G zapewnią konsumentom lepszą i szybszą łączność szerokopasmową, natomiast firmom otwiera możliwości tworzenia aplikacji dla praktycznie wszystkich dziedzin i działań.