Łukasz Szewczyk12.03.2019 (13:19)3 komentarze

UKE: Zmiana przepisów o przenośności numerów

Uproszczenie zmiany i przeniesienia numeru dzięki możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i dokumentowej, a także ograniczenie sytuacji, w których abonenci nie są świadomi konsekwencji przeniesienia numeru i rozwiązania umowy przed upływem terminu - to obowiązujące od marca zmiany w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.
smartfon telefon
Od marca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Zmiana przepisów pozwala by wnioski o: zmianę przydzielonego numeru, przeniesienie numeru do nowej lokalizacji, przeniesienie numeru do nowego dostawcy usług, były składane w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej. Jednocześnie zawiadomienia w procesach zmiany i przeniesienia numeru będą doręczane abonentowi na trwałym nośniku w takiej formie, w jakiej został złożony wniosek. Abonent ma możliwość zażądania, aby informacje dot. przeniesienia były mu dostarczane na piśmie lub drogą elektroniczną.
Jeśli abonent złoży wniosek w formie dokumentowej, nowy dostawca musi utrwalić i doręczyć abonentowi treść wniosku na trwałym nośniku. To zapewni klientowi możliwość sprawdzenia wniosku i trybu przeniesienia numeru na potrzeby ewentualnych roszczeń i reklamacji.
Zmianie ulega też zakres elementów, które musi zawierać wniosek o przeniesienie numeru.

Nowe wnioski muszą m.in. zawierać:
• oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu promocyjnego,
• pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia umowy w imieniu abonenta z dotychczasowym dostawcą.

Nie ma możliwości przeniesienia numeru w dwuetapowej procedurze bez pełnomocnictwa, w której abonent musiał samodzielnie wypowiedzieć umowę z dotychczasowym dostawcą.

Aby ograniczyć przypadki przeniesienia numeru wbrew woli abonenta, dotychczasowy dostawca usług musi poinformować abonenta o rozpoczęciu procesu przeniesienia numeru. Informacja, że numer będzie przeniesiony, zawiera nazwę dotychczasowego oraz nowego dostawcy i powinna być przekazana nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania tej przez dotychczasowego dostawcę, w formie SMS-a albo - w przypadku sieci stacjonarnych - połączenia telefonicznego.

Jeśli abonent chce zrezygnować z przeniesienia numeru, może złożyć oświadczenie o rezygnacji do dotychczasowego lub nowego dostawcy usług. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej 2 dni przed planowanym przeniesieniem numeru.
UKE

Komentarze (1 - 3 z 3)

Właśnie przenoszę taki numer i wszystko ładnie jest wypisane. Ale to chyba było wiadomo, że jak masz umowę z jednym operatorem to nie możesz jej ot tak zerwać.
 4  
A co z klientami którzy nie posiadaja numeru pesel? Operatorzy często ograniczają prawo przeniesienia numeru zagranicznym.
 1  
A w Plusie nadal średniowiecze. Numeru na kartę nie przeniesiesz online. Co na to UKE?
 0