Łukasz Szewczyk18.04.2019 (14:02)4 komentarze

Netia i Poczta Polska zbudują największą inteligentną sieć WAN w Polsce

Poczta Polska zawarła z Netią umowę na budowę i utrzymanie rozległej, inteligentnej sieci transmisji danych dla blisko 5 tys. placówek. Sieć powstanie z wykorzystaniem innowacyjnej technologii inteligentnej agregacji różnego typu łączy dostępowych. Będzie to pierwsze wdrożenie o tak dużej skali (blisko 10 000 portów) w Polsce
Poczta Polska
Innowacyjna sieć WAN, która powstanie na potrzeby Poczty Polskiej, wykorzystuje m.in. elementy sztucznej inteligencji w celu jednoczesnego wykorzystania wielu różnych łączy dostępowych. Niezależność w warstwie transportowej sieci pomaga odpowiednio dostosować połączenia WAN i obniżyć koszty, natomiast inteligentna kontrola ścieżek dynamicznie odciąża ruch sieciowy, skraca czas odpowiedzi aplikacji, a zarazem zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość sieci. Zastosowane mechanizmy odpowiednio zabezpieczają łączności w sieci WAN, a jednocześnie umożliwiają bezpośredni dostęp do internetu.
Zastosowane rozwiązania pozwolą wyeliminować ryzyko awarii oraz zwiększą przepustowość łączy w placówkach pocztowych. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla placówek w małych miejscowościach, które borykają się z niedostatecznie rozwiniętą lokalną infrastrukturą telekomunikacyjną.


Umowa pomiędzy Pocztą Polską i Netią została zawarta na okres 48 miesięcy po przeprowadzonej wcześniej procedurze przetargowej wg. standardów zamówień publicznych. Przewiduje ona połączenie 4 794 placówek własnych Poczty Polskiej, a w każdej z nich zostaną zestawione dwa porty transmisji danych, co w sumie daje 9 588 portów. W placówkach, w których nie jest możliwe doprowadzenie osobnymi drogami dwóch łączy stacjonarnych, drugim agregowanym łączem będzie dostęp na bazie technologii LTE. Wartość kontraktu to blisko 72 mln zł brutto.

Uruchomienie nowej sieci WAN odbywać się będzie dwuetapowo. Najpierw nastąpi wymiana urządzeń dotychczasowej sieci WAN, a następnie rozbudowa łączy dostępowych i płynne przejście (migracja) do nowej technologii i świadczenie usług zgodnie z podpisaną umową.

Komentarze (1 - 4 z 4)

Poczta Polska i innowacyjność zaraz dostanę wylewu! A może by tak dostarczać listy np. polecone, nie o czasie,nie tego nie wymagam! Tylko dostarczyć kiedykolwiek!
 8  
Poczta Polska i innowacyjność zaraz dostanę wylewu! A może by tak dostarczać listy np. polecone, nie o czasie,nie tego nie wymagam! Tylko dostarczyć kiedykolwiek!
no to zależy gdzie do sądu zwykły doszedł następnego dnia pani na poczcie była w szoku :P jak powiedziałem jej o tym aż się roześmiała :)
 1  
Za opóźnienie w dostarczeniu listów sądowych płacą niebotyczne kary dlatego pod tym względem jeszcze się starają. Niestety pensje na poczcie są takie niskie, że wszyscy poza szefostwem zlewają robotę.
 7  
Orange oblała, będą następne zwolnienia
 1