Łukasz Szewczyk08.11.2019 (8:26)brak komentarzy

Plus: Wzrost do ponad 12 mln aktywnych użytkowników

Trzeci kwartał 2019 roku komórkowa sieć Plus zakończyła liczbą ponad 12 mln aktywnych kart SIM - wynika z danych finansowych Grupy Cyfrowy Polsat. Operator notuje duży wzrost abonentów usług głosowych.
Plus
Na koniec września 2019 roku Polkomtel, operator komórkowej sieci Plus obsługiwał ponad 12,089 mln aktywnych kart SIM usług telekomunikacyjnych, co oznacza wzrost o 369tys. rok do roku.
Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku z telefonu komórkowego korzystało łącznie 10,195 mln użytkowników (wzrost o 436 tys. rok do roku). Jednocześnie, komórkowa sieć Plus posiada łącznie 7,752 mln aktywnych użytkowników usług telefonii komórkowej w systemie abonamentowym (wzrost 543 tys. rok do roku) oraz 2,443 mln aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (spadek o 107 rok do roku tys.)

Z kolei z internetu korzystało łącznie 1,894 mln użytkowników (spadek o 67 tys. rok do roku). Operator obsługuje 1,802 mln aktywnych usług internetowych w systemie abonamentowym (spadek o 7 tys. rok do roku) oraz 92 tys. aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (spadek o 60 tys.)