Łukasz Szewczyk23.02.2020 (8:08)brak komentarzy

Dobre wyniki T-Mobile, Wzrost liczby klientów, rozwój usług konwergentnych

wzrost EBITDA, przyrost liczby klientów
Deutsche Telekom
Baza klientów T-Mobile rosła stale na przestrzeni całego roku, osiągając 10,954 miliona na koniec czwartego kwartału, zwiększając się o 261 tysięcy nowych klientów kontraktowych, co stanowi 3,6% w porównaniu do końca 2018 r. Jednym z głównych powodów wzrostu bazy ogromnej części była rosnąca lojalność klientów, która przełożyła się na spadek średniego miesięcznego poziomu rezygnacji w segmencie kontraktowym do rekordowego poziomu 0,7% w trzech ostatnich kwartałach roku.
- To już trzeci rok realizacji strategii skoncentrowanej na doświadczeniu i potrzebach klientów, w tym na najlepszej jakości sieci i usług. Przede wszystkim zaowocowało to konsekwentną poprawą zadowolenia klientów, co przekłada się na decyzje o pozostaniu z nami dłużej. Po drugie, wprowadziliśmy ofertę zaspokajającą potrzeby telekomunikacyjne i rozrywkowe współczesnych gospodarstw domowych, przyciągając nowych klientów i oferując obecnym kolejną zachętę do zacieśnienia naszych relacji. I wreszcie, uruchomiliśmy nową linię marketingową "Bez nonsensów", opartą na naszym proklienckim podejściu, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i zyskała dużą popularność - wylicza Andreas Maierhofer, CEO T‑Mobile Polska. - Efekty: przypływ nowych klientów w ciągu roku, rekordowo niski poziom rezygnacji, a co za tym idzie rosnąca baza klientów, a jednocześnie rosnące ARPU, są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przekładają się na wyniki finansowe. Począwszy od 2020 r. będziemy kierować się uszczegółowioną strategią, która będzie opierać się na tych sprawdzonych podstawach, co pozwoli nam odnosić jeszcze większe sukcesy w pozyskiwaniu klientów - dodaje.

Po 5 latach spadków EBITDA T‑Mobile Polska osiągnął udany zwrot w tym obszarze i zaraportował pierwszy wzrost EBITDA od 2015 r. W rezultacie wskaźnik EBITDA AL za 2019 r. wzrósł o 15 milionów PLN (0,9%) w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 1,645 miliardów PLN. Osiągnięcie to jest jeszcze bardziej godne uwagi, biorąc pod uwagę fakt, że na przychody TMPL znaczny negatywny wpływ miały skutki pożaru centrum danych, które miało miejsce na początku roku, a także zmiana strategii biznesowej polegająca na zmniejszeniu aktywności w niskomarżowym i nie budującym wartości dodanej segmencie hurtowej sprzedaży urządzeń. Ten negatywny wpływ został w dużej mierze skompensowany wzrostem przychodów z usług mobilnych o 3% (r/r) oraz w obszarze ICT.

W roku 2019 T‑Mobile Polska odnotował wzrost inwestycji o niemal 2%, głównie w wewnętrzne systemy informatyczne wymagane przez przeprowadzaną właśnie transformację agile. Operator rozpoczął również proces modernizacji sieci, który pozwoli utrzymać pozycję lidera jakości sieci w nadchodzących latach.

- Decyzja o zmianie naszego podejścia do sprzedaży hurtowej terminali połączona ze istotną przeszkodą w postaci utraconych przychodów w wyniku pożaru centrum danych Annopol wpłynęła na nasze wyniki w pierwszej połowie roku. Rosnące przychody z usług moblinych w połączeniu z szybkim wzrostem segmentu ICT i poprawą dyscypliny kosztowej pozwoliły nam ustabilizować przychody i osiągnąć wyraźną poprawę wyników z końcem roku - powiedział Juraj Andras, członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych.

W 2019 r. T‑Mobile kładł duży nacisk na polepszenie doświadczenia klientów, w szczególności w obszarze cyfrowych kanałów obsługi. Jednocześnie klienci coraz chętniej sami zarządzają swoimi usługami w aplikacji "Mój T‑Mobile", a do końca roku z aplikacji skorzystało 41% klientów operatora. Jej zwiększona popularność ma również związek z cotygodniowymi bonusami w ramach akcji "Happy Fridays", dzięki której klienci mogą w każdy piątek aktywować w aplikacji nowe prezenty od operatora - w ciągu 10 tygodni ponad 2 miliony klientów skorzystało z tej możliwości. Działania z obszaru poprawy obsługi klienta znalazły odzwierciedlenie w ocenie, jaką wystawiają firmie jej użytkownicy. W badaniu satysfakcji klientów indywidualnych TRIM w trzecim kwartale br. w segmencie B2C T‑Mobile uzyskał najwyższą ocenę. Kierunek ten będzie kontynuowany w 2020 roku.

Rok 2019 to kontynuacja trwającego od lat trendu szybkiego wzrostu zapotrzebowanie na transmisję danych. W okresie 2017-2019 ilość danych przesyłanych przez użytkowników T‑Mobile wzrosła o blisko 200%. Dlatego T‑Mobile kontynuuje uzupełnianie zasięgu tam, gdzie jest to potrzebne, starając się jednocześnie przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na usługi w poszczególnych regionach. Dodatkowo w drugiej połowie roku zrealizowana została modernizacja sieci 2G/3G/4G w Warszawie. W ramach projektu wymieniona została infrastruktura aktywna stacji bazowych. Wszystkie zmodernizowane stacje obsługują obecnie agregację 3 lub 4 pasm częstotliwości, technologię QAM256 oraz MIMO 4x4 dla częstotliwości 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Pozwoliło to na zwiększenie realnych prędkości przesyłania danych, a ich nominalne wartości wrosły do blisko 600 Mbps w przypadku stacji z agregacją 3 pasm częstotliwości i 700 Mbps w przypadku agregacji 4 pasm.

W 2020 roku T‑Mobile planuje realizację modernizacji sieci w kolejnych dużych miastach Polski. Na koniec 2019 roku klienci T‑Mobile mogli korzystać z zasięgu dostarczanego przez 11350 stacji bazowych. 8850 z nich oferowało agregację przynajmniej dwóch pasm częstotliwości docierając z zasięgiem do ponad 78% populacji kraju.

Strategia T‑Mobile Polska jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją odpowiedzialnych celów biznesowych w praktyce. W tym roku firma rozpoczęła kampanię WE CARE, która łączy wszystkie jej działania ekologiczne i stawia ambitne cele. Jej działania obejmują przede wszystkim aktywności mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędność zasobów, a także zwiększenie wydajności wykorzystania energii. T‑Mobile rozpoczął już wewnętrzną kampanię STOP PLASTIC, w ramach której zrezygnował z plastikowych toreb w salonach sprzedaży, a także zminimalizował użycie wyrobów z tworzyw sztucznych w biurach. Zgodnie z celem grupy, jakim jest znaczne ograniczenie emisji CO2, operator jest także w trakcie procesu przestawiania się na zieloną energię. W 2020 roku firma w 70% korzystać będzie z energii ze źródeł odnawialnych, a już w 2021 r. planuje korzystać wyłącznie z zielonej energii. Ponadto T‑Mobile wprowadza do swojej floty przyjazne środowisku pojazdy elektryczne już od 2011 roku. W najbliższych latach będzie zastępować samochody firmowe napędzane silnikami diesel pojazdami o alternatywnym napędzie, między innymi hybrydowym.

Polecamy