Łukasz Szewczyk12.05.2020 (18:48)brak komentarzy

Play: Wzrost do 12,6 mln aktywnych klientów, 47 tys. abonentów usługi TV

• Komórkowa sieć Play pierwszy kwartał 2020 roku kończy liczbą 12,6 mln aktywnych klientów
• Już 47 tys, abonentów korzysta w telewizyjnej usługi Play Now TV Box
Play
Play ogłosił wyniki za pierwszy kwartał 2020 roku. Na koniec marca 200 roku operator raportuje 15,2 mln klientów, w tym 12,6 mln aktywnych klientów (wzrost odpowiednio o 1,1% i 1% r/r), w tym 132 tysiące kart SIM M2M. Udział klientów kontraktowych na poziomie 65,6%. Średnie ARPU wzrosło do 33,8 zł (+4,7% r/r), natomiast ARPU kontraktowe wzrosło do 39,2 zł (+3,7%). Już 47 tys. abonentów korzysta usługi PLAY NOW TV BOX w ciągu jednego roku od uruchomienia.
Na koniec marca 2020 r. działało 7 965 stacji bazowych (+14% r/r), zasięg 4G LTE osiągnął 98,8% populacji; 40% stacji bazowych zostało zaktualizowanych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 51% populacji. Trwa rozbudowa światłowodowej sieci dosyłowej, w pierwszym kwartale 2020 r. podłączono 88 nowych stacji bazowych.

Przychody wyniosły 1 744 mln zł (+3,5% r/r), na co wpływ miał wzrost przychodów z usług (+7,8% r/r), częściowo zniwelowany niższą sprzedażą towarów (-9,6% r/r) w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID‑19; Skorygowana EBITDA wyniosła 607 mln zł (+5,3% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marży na usługach;

Zysk netto spadł do 208 mln zł (-2,8% r/r), przy wzroście EBITDA skompensowanym przez wyższe: amortyzację, koszty finansowe netto (głównie wpływ różnic kursowych) oraz podatek dochodowy; Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 156 mln zł (-34,2% r/r), głównie z powodu braku przesunięcia płatności z IV kw. 2019 r.;

- Rok 2020 rozpoczęliśmy z rozpędem wynikającym z rekordowych wyników osiągniętych w zeszłym roku. Z powodu pandemii COVID19 postanowiliśmy spowolnić bieżącą działalność handlową i skupić się na zapewnieniu ciągłości działania i obsługi klientów, aby w tych trudnych czasach w pełni wesprzeć wszystkich naszych interesariuszy. Dzięki wysiłkowi wszystkich PLAYersów, dla 95% których uruchomiliśmy pracę zdalną w ciągu 3 dni, nasi klienci nie doświadczyli żadnych zakłóceń w świadczeniu usług. Play podjął szereg inicjatyw mających na celu wsparcie swoich klientów, w szczególności seniorów, studentów i klientów SOHO. Ściśle monitorujemy wydajność wszystkich naszych procesów biznesowych i w razie potrzeby dostosowujemy je. Nasi interesariusze zostaną niezwłocznie poinformowani o możliwym istotnym wpływie na wyniki osiągane przez Play. Solidne wyniki za I kw. pokazują odporność naszej firmy w tym ciężkim okresie. Przychody operacyjne oraz wzrost skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r., podkreślone silnym wzrostem wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego (FCFE), dają nam pewność, że nasza strategia mobilno-centryczna przynosi rezultaty. Wprowadzając na rynek pod koniec marca ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych, rozszerzyliśmy nasze portfolio usług dla domu pomimo trudnych warunków. Jesteśmy głęboko przekonani, że kiedy sytuacja po zniesieniu obostrzeń wróci do normy, Play będzie nadal skutecznie zdobywać nowych klientów w pełnym wachlarzu usług. I wreszcie, uważnie śledzimy ostatnie wydarzenia dotyczące aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która miała się rozpocząć pod koniec kwietnia, i w której weźmiemy udział gdy się odbędzie. W międzyczasie kontynuujemy wdrażanie standardu 5G Ready oraz 5G wykorzystujące częstotliwość 2,1 GHz. Play jest gotowy na 5G i będziemy kontynuować realizację naszych ambicje związanych z tą technologią gdy urządzenia klienckie 5G będą dostępne w Polsce - komentuje Jean Marc Harion, Prezes P4.