Łukasz Szewczyk05.07.2021 (10:51)1 komentarz

T-Mobile Polska uruchamia 5G oparte na mikrousługach Packet Core

• T-Mobile Polska jest pierwszą firmą w Europie, która we współpracy z Ericsson wdraża w swojej sieci usługę Mobility Management Entity (cMME) opartą na mikrousługach w technologii natywnej chmury
Ericsson TMPL cMME
Dzięki elastycznej platformie pozwalającej na uruchamianie nowych usług bez przerw w ich dostępności (issu: in-service software upgrade), a także negatywnego wpływu na ich jakość, T-Mobile w ramach jednego z ostatnich komercyjnych wdrożeń przeprowadził aktualizację aplikacji pracującej jako mikroserwis.
Prognozuje się, że w nadchodzących latach nowe zastosowania 5G będą miały wkład w polski PKB w postaci korzyści netto w wysokości ponad 10,4 mld euro, według ostatniego raportu autorstwa Analysis Mason oraz Ericsson.

- Wdrożenie Mobility Management Entity (cMME) postrzegamy jako rozwiązanie wspierające usługi oferowane obecnie dla naszych klientów, ale również w perspektywie ewolucji sieci 5G do chmury - mówi Petri Pehkonen, CTIO T-Mobile Polska

- W technologii 5G dostawcy usług potrzebują szybszych aktualizacji i bardziej elastycznego wdrażania nowych usług bez naruszania istniejących operacji sieciowych. Dzięki tej aktywacji T-Mobile Polska i Ericsson wyznaczyły standard dla bardziej inteligentnych sieci z wdrożeniem komercyjnego cMME w technologii chmury natywnej. Będzie to miało kluczowe znaczenie w tworzeniu bardziej inteligentnego biznesu poprzez wspieranie nowych strumieni przychodów z 5G zarówno dla T-Mobile Polska, jak i dla ich klientów w nadchodzących latach - dodaje Alvise Carlon, Ericsson Head of Digital Services Europe and Latin America

Komentarze (1 - 1 z 1)

W Berlinie już od dawna wdrożono cMME i ma się dobrze
 1