Łukasz Szewczyk22.10.2021 (11:48)brak komentarzy

Netia i Atende wspólnie na rzecz innowacyjnej platformy Edge-IoT

• Projekt "System operacyjny Phoenix-RTOS jako podstawa Cloud-Edge-IoT Continuum" zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia został wybrany w polskim konkursie IPCEI-CIS
• Krok ten istotnie przybliża pozyskanie finansowania w programie, który ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej
Netia Mobile
Konkurs IPCEI-CIS ma na celu wyłonienie kandydatów do unijnego programu przyspieszenia rozwoju europejskiej infrastruktury oraz technologii dla Cloud/Edge, w celu osiągnięcia cyfrowej niezależności od innych gospodarek światowych. Wśród kilku projektów wybranych w Polsce do kolejnego etapu konkursu, które mają szanse na pozyskanie finansowania jako innowacyjne projekty o znaczeniu strategicznym dla EU, jest projekt zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia. Projekt dotyczy rozwoju systemu operacyjnego Phoenix-RTOS celem ustanowienie tzw. Cloud-Edge-IoT Continuum, który umożliwia działanie aplikacji użytkownika w zaawansowanym ekosystemie składającym się z systemów obliczeniowych o różnym poziomie złożoności.
IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to mechanizm unijny, który pozwala na preferencyjne finansowanie innowacyjnych projektów o znaczeniu strategicznym dla wszystkich krajów UE. Celem mechanizmu IPCEI jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki. Do inicjatywy przystąpiło 12 państw członkowskich, w tym Polska. Szczególny nacisk położony został na rozwój technologii bazowych dostępnych w modelu open-source, w co znakomicie wpisuje się system operacyjny Phoenix-RTOS stworzony od podstaw w Polsce, rewolucjonizujący podejście do tworzenia urządzeń IoT i ich oprogramowania.

Phoenix-RTOS umożliwia realizację przetwarzania brzegowego danych bezpośrednio na urządzeniach poprzez stworzenie zaawansowanego środowiska dla uruchamiania aplikacji użytkownika oraz ułatwiając w ten sposób ich integrację z usługami chmurowymi dostępnymi na rynku.

Polska przystąpiła do IPCEI-CIS w marcu tego roku i w ramach tej inicjatywy zorganizowano krajowy konkurs, mający na celu wyłonienie polskich kandydatów do IPCEI-CIS, które przejdą do kolejnej fazy i ostatecznie zostaną zgłoszone do Komisji Europejskiej. Wśród projektów wybranych w Polsce znalazł się projekt szybkiego, równoległego rozwoju Phoenix-RTOS dla innych, poza Smart Grid, strategicznych sektorów rynku takich jak takich jak inteligentne lotnictwo, inteligentny kosmos, e-mobilność, bionika, inteligentne rolnictwo i inteligentna aparatura kontrolna i pomiarowa oraz realizacja stowarzyszonych usług chmurowych. Projekt został przygotowany i zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia. Jego celem jest ustanowienie tzw. Cloud-Edge-IoT Continuum, czyli umożliwienie działania aplikacji użytkownika w zaawansowanym ekosystemie składającym się z systemów obliczeniowych o różnym poziomie złożoności począwszy od systemów centralnych i skończywszy na urządzeniach brzegowych oraz migracji pomiędzy elementami tego środowiska.