Łukasz Szewczyk01.03.2022 (9:25)brak komentarzy

Światowy rynek smartfonów odrobił straty i rośnie. Motorem rozwoju 5G

• Po wyraźnym spadku w 2020 roku, globalny rynek smartfonów zanotował wzrost przychodów o 13,4 procent w 2021 roku, osiągając łączną wartość 365,5 mili
• W 2022 roku eksperci GfK spodziewają się podtrzymania tendencji wzrostowej dla tego sektora.
smartfon
Rok 2021 rozpoczął się bardzo optymistycznie dla sektora smartfonów: w pierwszych dwóch kwartałach rynek zanotował wzrost przychodów o 28,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. W drugiej połowie wzrosty wyhamowały, ale wciąż wyniki były lepsze niż przed rokiem - tym razem o 1,8 proc.
- Chociaż globalny rynek smartfonów zamknął rok 2021 wzrostem przychodów, należy podkreślić, że w drugim półroczu liczba sprzedanych smartfonów spadła o 10,6 procenta w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Jednym z powodów takiej sytuacji jest nieustająca presja cenowa spowodowana przez problemy z łańcuchem dostaw chipów półprzewodnikowych - wyjaśnia Jan Lorbach, ekspert GfK do spraw telekomunikacji i wyrobów technologicznych. - W 2022 roku zwiększony popyt na dobra klasy premium może zrównoważyć spadek danych sprzedażowych, który nadal będzie zauważalny. Na ten rok jednak przewidujemy wzrost przychodów, napędzany głównie rozwojem sieci 5G - dodaje.

5G i premiumizacja jako motory rozwoju rynku smartfonów
Konsumenci chcący kupić nowe smartfony poszukują głównie lepszych, szybszych i mocniejszych modeli. Sprawiło to, że średnia cena tych urządzeń wzrosła w ubiegłym roku do 368 dolarów (w porównaniu do 318 dolarów w roku 2020). Pomimo spadku liczby sprzedanych urządzeń, globalny rynek stale notował wzrosty przychodów, co wynikało z tak zwanego efektu premiumizacji: oznacza to, że ogólnie zakupiono mniej sztuk, ale po wyższej cenie, i jest to utrzymujący się trend - w analizowanym okresie od października do grudnia 2021 roku, średnia cena smartfona ponownie wzrosła do poziomu 392 dolarów - przekraczając średnią roczną o 6,5 proc.

Ceny windują szczególnie urządzenia z funkcjonalnością 5G, których średni koszt w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 706 dolarów amerykańskich, w porównaniu do zaledwie 180 dolarów amerykańskich w przypadku modeli bez tej funkcji. Pod względem globalnych przychodów, udział modeli 5G wzrósł do 73 procent, co miało wpływ na ogólne średnie ceny smartfonów.

I choć 5G jest czynnikiem istotnie wpływającym na rynek, to jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Globalne wnioski płynące z narzędzia GfK gfknewron Consumer pokazały, że w trzecim kwartale 2021 roku zaledwie 25 procent konsumentów stwierdziło, iż 5G to ważne kryterium przy zakupie smartfona. Za bardziej istotne uznano pamięć wewnętrzną (51 procent), pojemność baterii (47 procent) i ogólne cechy aparatu związane z jego wydajnością, np. pamięć RAM (46 procent) czy procesor (38 procent).

Rosnący popyt na inteligentne dodatki
Podczas zbliżającego się Światowego Kongresu Telefonii Komórkowej wiele uwagi poświęcone zostanie także dodatkowym urządzeniom, takim jak smartwatche czy opaski fitness. Dzięki wzrostowi o 36 proc. rdr., do poziomu 13,8 miliardów dolarów, ta grupa produktów odnotowała ogromny wzrost przychodów w 2021 roku. Wzrost ten był spowodowany głównie przez pandemię -w tym czasie skokowo wzrosła świadomość zdrowotna wśród konsumentów, a opisywane urządzenia ze zwykłych gadżetów technologicznych zmieniły się w narzędzia pozwalające na prowadzenie zdrowszego trybu życia. Było to szczególnie widoczne w przypadku urządzeń z wbudowanymi czujnikami monitorującymi kluczowe dane dotyczące zdrowia, które zanotowały wzrost przychodów powyżej średniej. Za dobry przykład mogą tu służyć modele z funkcją mierzenia poziomu tlenu we krwi, które podwoiły udział w globalnym rynku z 33 proc. w roku 2020 do 67 proc. w 2021 roku, a urządzenia z wbudowaną funkcją monitorowania snu zwiększyły udziały z 67 do 93 proc. Wysoki poziom zainteresowania wśród konsumentów skłonił producentów do wprowadzenia nowych produktów należących do tego segmentu. Na przykład, urządzenia z czujnikami EDA pozwalającymi na pomiar poziomu stresu są dostępne od 2021 roku i już osiągnęły globalny przychód w wysokości 103,6 milionów dolarów.

W opinii ekspertów GfK w roku 2022 konsumenci nadal będą skupiali się na zdrowiu, co oznacza, że można spodziewać się dalszego wzrostu sektora urządzeń noszonych na rękach.