Łukasz Szewczyk25.03.2022 (19:58)brak komentarzy

Dziesięć kolejnych lat roamingu bez dodatkowych opłat

• Program "dzwoń jak z domu" zostanie przedłużony na kolejne dziesięć lat - zdecydował Parlament Europejski
SMS smartfon
Przepisy uzgodnione przez Parlament i Radę w grudniu, są następstwem zniesienia dopłat za roaming w 2017 roku. Użytkownicy telefonów komórkowych będą mogli nadal wykonywać połączenia podczas podróży zagranicznych na terenie UE bez dodatkowych opłat, oprócz tych, które ponoszą już w kraju.
Ponadto będą oni mieli prawo do takiej samej jakości i szybkości połączenia komórkowego za granicą, jak w kraju. Dostawcy usług roamingu będą zobowiązani do oferowania takiej samej jakości połączeń w roamingu, jaka jest oferowana w kraju zamieszkania, o ile takie same warunki są dostępne w sieci w kraju, do którego udaje się dana osoba. Podczas negocjacji z Radą, posłowie uzyskali zapis w nowych przepisach zakazujący praktyk, które obniżają jakość usług roamingowych (np. poprzez zmianę połączenia z 4G na 3G).

Podróżni i osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do służb ratunkowych bez dodatkowych opłat - zarówno w formie rozmowy telefonicznej, jak i wiadomości tekstowej, w tym przekazywania informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej. Operatorzy będą również zobowiązani do udzielania informacji o europejskim numerze alarmowym 112.

Apel o zniesienie dopłat za połączenia wewnątrzunijne
Podczas rozmów z ministrami państw członkowskich, europosłowie domagali się zniesienia dopłat za połączenia wewnątrzunijne (np. z Belgii do Włoch), ponieważ konsumenci są nadal zdezorientowani co do różnicy między rozmowami w roamingu a połączeniami wewnątrzunijnymi. Koszty połączeń wewnątrzunijnych są obecnie ograniczone do 19 centów za minutę. Umowa przewiduje, że Komisja przeanalizuje tę kwestię i oceni, czy konieczne jest dalsze obniżenie progów cenowych.

Hurtowe opłaty roamingowe - czyli opłaty, jakie operatorzy pobierają od siebie nawzajem, gdy ich klienci korzystają z innych sieci - zostaną ograniczone do 2 euro za gigabajt (od 2022 r.) i będą stopniowo obniżane do 1 euro w 2027 r. Jeśli konsumenci przekroczą limity określone w umowie podczas korzystania z roamingu, wszelkie dodatkowe opłaty nie będą mogły być wyższe niż hurtowe pułapy roamingowe.

Aby wejść w życie, przepisy, przyjęte 581 głosami do 2, przy 5 głosach wstrzymujących się, muszą teraz zostać formalnie zatwierdzona przez Radę.
Parlament Europjski