Łukasz Szewczyk30.08.2022 (10:59)brak komentarzy

Grupa Play rośnie z UPC i przyspiesza inwestycje w szybki internet

• Grupa Play zaprezentowała wyniki biznesowe i finansowe za pierwszą połowę 2022 roku.
Grupa Play rośnie z UPC i przyspiesza inwestycje w szybki internet
Jak informuje operator, liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 7,8% rok do roku osiągając liczbę 16,5 mln. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,6% osiągając 12,7 mln. Liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu osiągnęła 1,9 mln dzięki dalszemu rozwojowi usługi telewizyjnej Play Now TV i dostępowi do internetu stacjonarnego Play oraz usług UPC. Baza klientów UPC wzrosła o 4% do 1,6 mln.
Przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,3% do poziomu 1,1 mld zł w drugim kwartale 2022 r. Przychody z usług wzrosły o 30% osiągając w drugim kwartale 2022 r. 1,9 mld zł EBITDAaL wzrosła o 79% przekraczając w drugim kwartale 2022 r. poziom 1 mld zł.

- Pierwsza połowa 2022 roku to punkt zwrotny dla Play, a także moment przełomowy dla polskich klientów. Jestem dumny z tego, jak szybko i skutecznie zespoły Play i UPC połączyły swoje siły i w rekordowo szybkim czasie wprowadziły naszą pierwszą wspólną ofertę powitalną. PLAY i UPC łączą wspólne cele - wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oferując im najlepszy stosunek jakości do ceny oraz najwyższą jakość usług mobilnych i stacjonarnych. W II kwartale 2022 r. umocniliśmy naszą wiodącą pozycję na polskim rynku przyspieszając wzrost i poprawiając wyniki we wszystkich kategoriach, począwszy od satysfakcji klientów po przychody i efektywność finansową, zarówno dla usług mobilnych, jak i stacjonarnych. Rozwijając swoją najnowocześniejszą infrastrukturę mobilną zapewniającą łączność Polakom, przekroczyliśmy historyczny kamień milowy 10 tys. stacji bazowych. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z firmą InfraVia Capital Partners, aby umożliwić dostęp do sieci światłowodowej 6 milionom gospodarstw domowych w Polsce, realizując naszą misję zapewnienia wolności wyboru polskim klientom w nowym modelu otwartego dostępu do sieci. Jestem przekonany, że pracując razem jako jeden zespół zbudowaliśmy mocne fundamenty, aby zrealizować naszą ambicję tworzenia nowej jakości na polskim rynku telekomunikacyjnym z korzyścią dla klientów, społeczeństwa i gospodarki cyfrowej - komentuje Jean Marc Harion, prezes Grupy Play.

W pierwszym kwartale 2022 roku sfinalizowano przejęcie wiodącego dostawcy internetu i usług telewizyjnych UPC Polska oraz wprowadzono pierwszej wspólnej, powitalnej oferty już po 7 tygodniach od przejęcia, przy jednoczesnym kontynuowaniu procesu integracji.

Play kontynuuje inwestycje w rozbudowę sieci w celu zapewnienia dostępu do usług najwyższej jakości dla klientów w całej Polsce. Przekroczenie historycznego kamienia milowego 10 tys. stacji bazowych, uruchomienie 936 nowych stacji co łącznie dało 10 031 stacji na koniec drugiego kwartału 2022 r. Umowa z InfraVia Capital Partners o połączeniu sił w ramach spółki celowej, której celem jest zapewnienie 6 milionom polskich gospodarstw domowych szerokopasmowej łączności światłowodowej w nowym otwartym modelu dostępu do sieci.

Strategiczne partnerstwa zapewniające dalszy rozwój technologii i innowacyjnych rozwiązań -nabycie udziału większościowego w Redge Technologies lidera rozwiązań wideo online w Polsce i Europie Środkowej