Łukasz Szewczyk18.07.2023 (11:14)0

Gry psychologiczne wyniesione z dzieciństwa mogą powodować trudności komunikacyjne

• Zgodnie z teorią Erica Berne'a ludzie - zarówno świadomie, jak i nieświadomie - dokonują między sobą różnych typów transakcji.
• Te właśnie transakcje, czyli określone znaki, schematy, komunikaty i nastawienie względem siebie osób biorących udział w rozmowie, w codziennej pracy zespołowej oraz w relacjach międzyludzkich mają ogromny wpływ na ich kształt i przebieg.

Przejdź do artykułu