Łukasz Szewczyk01.03.2024 (13:25)1 komentarz

Polski Światłowód Otwarty dołączył do Open Allies

• Polski Światłowód Otwarty (PŚO) jako pierwszy podmiot spoza założycielskiego grona dołączył do Fundacji Open Allies, inicjatywy całkowicie koncentrującej się na rynku otwartych sieci światłowodowych w Polsce.
• Jednocześnie Ignacio Irurita, CEO PŚO, objął rolę prezesa zarządu organizacji i będzie kierował jej działaniami przez najbliższy rok.
Polski Światłowód Otwarty
Najważniejszymi celami Open Allies są m.in.: promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjno-prawnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. Organizacja powstała w 2022 r. z inicjatywy Fiberhost i Nexery. Jest pierwszą w Polsce i obecnie jedyną sformalizowaną inicjatywą całkowicie koncentrującą się na rynku otwartych sieci światłowodowych w kraju.
Do organizacji dołączył Polski Światłowód Otwarty, wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty, niedyskryminujący dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. Z kolei prezes zarządu spółki - Ignacio Irurita stanął na czele Fundacji Open Allies jako prezes zarządu. W nowej roli planuje w szczególności skupić się na działaniach mających na celu przyjęcie wspólnych dla całego rynku operatorów hurtowych zasad waloryzacji opłat za usługi hurtowe, pracach związanych z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów hurtowych oraz działaniach edukacyjnych przedstawiających korzyści płynące z budowy otwartych sieci światłowodowych. W zarządzie fundacji zasiadają również Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost i Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

- Chciałbym podziękować spółkom Fibrehost i Nexera za zaproszenie do dołączenia do Open Allies, abyśmy wspólnie mogli pracować na rzecz rozwoju sieci FTTH w Polsce. W PŚO wierzymy, że im szybciej się rozwijamy, tym większe korzyści czerpią z tego wszyscy - nasi partnerzy, ich klienci i cały rynek. Teraz możemy przenieść tę ideę na szerszy grunt. W ramach działań fundacji będę podejmował inicjatywy, pozwalające napędzać rozwój cyfryzacji w Polsce, tak aby zarówno mieszkańcy, jak i podmioty działające na rodzimym rynku mogli czerpać z tego jak najwięcej korzyści. Bardzo się cieszę, że jako PŚO weszliśmy w szeregi Fundacji Open Allies, co pozwoli nam osiągnąć nową jakość we współpracy ze wszystkimi podmiotami na telekomunikacyjnym rynku i wspólnie kształtować jego przyszłość - mówi Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.

- Cieszymy się, że fundacja nie tylko spełnia swoją rolę statutową, ale rozwija się i jest otwarta na nowe podmioty, których cele są tożsame z naszymi priorytetami. Wspólnie mamy ważną misję, jaką jest popularyzowanie modelu otwartego dostępu do sieci światłowodowych oraz stymulowanie i kształtowanie środowiska prawno-regulacyjnego w Polsce. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, dlatego witamy w strukturach Polski Światłowód Otwarty, licząc, że wniesie do fundacji doświadczenie, najlepsze praktyki i świeże spojrzenie na rynek - mówi Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost.

- Dołączenie do Fundacji Open Allies pierwszego podmiotu wspierającego, istotnie wzmacnia struktury organizacji i wiele wnosi w kontekście jej rozwoju. Silny sojusz operatorów hurtowych, który razem tworzymy, korzystnie wpływa m.in. na naszą pozycję w debacie o kierunku cyfryzacji Polski i związanych z nią wyzwaniach - podkreśla Jacek Wiśniewski, prezes zarządu NEXERY i dodaje, że głos Fundacji staje się w ten sposób jeszcze bardziej słyszalny. - Jestem przekonany, że szeroka reprezentacja branży i towarzysząca jej większa widoczność wymiernie pomogą nam realizować przyjęte założenia statutowe - nie tylko w zakresie prawodawstwa, ale także usług, których beneficjentami są operatorzy detaliczni oraz ich klienci. Mam przy tym pewność, że udział w tym wspólnym projekcie Polskiego Światłowodu Otwartego będzie sygnałem dla całego środowiska i pozwoli zbudować naturalną platformę do dyskusji na temat kierunków ewolucji rynku telekomunikacyjnego. Ma to szczególne znaczenie dziś, kiedy dostęp do sieci multi-światłowodowej staje się nieodzownym elementem naszej codzienności - podsumowuje.

Komentarze (1 - 1 z 1)

A jaka jest oficjalna strona polskiego światłowodu otwartego czy mógłby ktoś podać adres
 0