Łukasz Szewczyk11.04.2024 (10:21)1 komentarz

Branża światłowodowa walczy o większe wykorzystanie sieci

• Branża światłowodowa znajduje się na ścieżce szybkiego rozwoju.
• Aby tempo wzrostu mogło się utrzymać konieczne są jednak m.in. zwiększenie saturacji sieci, zniesienie barier inwestycyjnych i zacieśnienie współpracy międzyoperatorskiej.
światłowód
Dyskusja na temat roli operatorów hurtowych na polskim rynku telekomunikacyjnym jeszcze nigdy nie była tak interesująca. W kraju nie ma drugiego, tak młodego sektora o równie dużym znaczeniu społecznym i infrastrukturalnym. Po kilku latach realizacji inwestycji i doprowadzeniu sieci multi-światłowodowej do ok. 4,2 mln gospodarstw domowych na horyzoncie pojawiły się nowe cele i nie mniej ambitne zadania. Jednym z kluczowych jest stałe zwiększanie saturacji sieci, która z roku na rok jest coraz wyższa, jednak wciąż ma olbrzymi potencjał do wzrostu.
- Choć to nie koniec multi-światłowodowych programów inwestycyjnych, branża coraz większą uwagę kieruje dziś na obszary pokryte już istniejącymi sieciami. Celem budowy każdej infrastruktury jest bowiem jej maksymalne wykorzystanie i zapewnienie dostępu do szybkiego internetu jak największej liczbie mieszkańców. A w tym przypadku przestrzeń do rozwoju jest bezdyskusyjna. Mamy też świadomość, że w osiągnięciu tego celu przed nami jest wiele barier. Tylko działając wspólnie, na poziomie operatorów i urzędów centralnych, możemy im sprostać - mówi Magdalena Russyan, członek zarządu Światłowód Inwestycje.

Obecny poziom wykorzystania sieci światłowodowych w Polsce przez mieszkańców znajdujących się w ich zasięgu wciąż znacząco odbiega od oczekiwań i ambicji operatorów. Prognozy dla krajowego rynku są jednak optymistyczne. FTTH Council Europe przewiduje, że liczba subskrypcji światłowodowych do 2029 roku ma osiągnąć 6,3 mln (41% penetracji). Zasięg sieci ma się rozszerzyć do 10 mln gospodarstw domowych w 2024 roku i do 12,5 mln w 2029 roku. - Aby zrealizować prognozy i wykonać kolejny krok, konieczne jest skokowe zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. korzyści wynikających z przyłączenia do multi-światłowodu. Ważną rolę może odegrać w tym państwo, promując to rozwiązanie np. poprzez ogólnopolskie kampanie informacyjne. Technologia 5G już się takiej doczekała. Liczymy na to, że wkrótce głośno i często będziemy słyszeć o korzystaniu z internetu światłowodowego - podkreśla Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

W opinii uczestników konferencji warunkiem dużego skoku rozwojowego branży są także ułatwienia w zakresie dostępu do danych o infrastrukturze, które pomagają operatorom hurtowym na etapie planowania inwestycji i podejmowania decyzji o budowie sieci.


Z jakimi barierami inwestycyjnymi mierzy się rynek?
Chociaż budowa sieci światłowodowych na polskim rynku postępuje stosunkowo szybko, branża telekomunikacyjna wciąż dostrzega wiele barier formalnych, utrudniających ich płynny i efektywny rozwój.

- Prowadzenie inwestycji wiąże się m.in. z koniecznością dokonywania uzgodnień z różnymi podmiotami. Jest to proces kosztowny i czasochłonny, a brak konsensusu w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do rezygnacji z budowy sieci na danym obszarze. Optymalizacja procesu pozyskiwania zgód od organów publicznych i właścicieli nieruchomości, a także uzupełnienie procedur budowlanych o kwestie telekomunikacyjne - mogłyby stanowić skuteczną odpowiedź na to wyzwanie. Wierzę, że działając wspólnie - na poziomie instytucji i operatorów - możemy znaleźć efektywne rozwiązania dla wielu kwestii utrudniających budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej - mówi Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego i Open Allies.

Wiele emocji wśród operatorów hurtowych budzi także waloryzacja cen. Uczestnicy Konferencji poruszali też temat podwyżek opłat hurtowych oraz ich wpływu na ceny detaliczne, opłacane przez konsumentów. Głównym adresatem tego wątku jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, który od dłuższego czasu próbuje, wspólnie z operatorami, ustalić konsensus w sprawie mechanizmu indeksacji cen hurtowych akceptowanych przez Regulatora.

- Od kilku lat inwestujemy znaczne kwoty w rozszerzanie zasięgu infrastruktury multi-światłowodowej, w tym realizujemy trudne projekty w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym. Jest to szczególnie trudne, biorąc pod uwagę wskaźniki inflacyjne i rosnące koszty pracy. Jesteśmy przekonani, że rozwój modelu otwartego dostępu, również w obszarze optymalizacji cen hurtowych, jest naszym wspólnym celem i to, czego dziś najbardziej potrzebuje rynek to zrównoważona regulacja i zgodna współpraca - twierdzi Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost.

Hurt i detal muszą grać do jednej bramki
Podczas III edycji KOH wybrzmiał również temat niezbędnego i oczekiwanego zacieśnienia współpracy międzyoperatorskiej, pomiędzy właścicielami infrastruktury światłowodowej (hurtownikami) i korzystającymi z niej detalistami. Uczestnicy Konferencji byli zgodni, że po kilku latach zbierania doświadczenia na rynku i wypracowaniu własnych praktyk biznesowych, branża musi połączyć siły, by utrzymać, a nawet przyspieszyć tempo wzrostu. Bez silnego zaangażowania obu stron, będzie to niezwykle trudne. - Operatorzy hurtowi i detaliczni w niektórych kwestiach mają odmienne strategie i oczekiwania. Jednak, gdy na horyzoncie pojawia się wspólny cel - większa saturacja i zadowolenie klienta końcowego - wypracowanie kompromisu staje się koniecznością. Bazując na wielu wspólnych pozytywnych aspektach naszej współpracy, chcemy skupiać się na poprawie wykorzystania sieci światłowodowych, wybudowanych przez operatorów hurtowych. To tysiące kilometrów nowoczesnej infrastruktury, która zapewnia dostęp do szybkiego Internetu milionom użytkowników w skali całego kraju - tłumaczy mówi Daniel Wojtanowski, Dyrektor Centrum Usług Biznesowych TAURON Obsługa Klienta.

III Konferencja Operatorów Hurtowych to inicjatywa fundacji Open Allies oraz wiodących operatorów hurtowych, firm: Fiberhost, NEXERA, Polski Światłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje oraz TAURON Obsługa Klienta.

Komentarze (1 - 1 z 1)

U mnie na ulicy budowali światłowody ale pomineli akurat te budynki gdzie 4 osoby od ręki chciały podłaczyć się doświatłowodu za to pobudowano sieć do 3 pustych działek 1 właściciela obok siebie, budynków od przeszło 20 lat niezamieszkanych i rozpadających się budynków w których nik nie mieszka. Później zdziwienie że nie ma się komu podłaczyć Wszystkie osoby które chciały się podłaczyć zgłaszały to od dawna. Do mnie brakuje od najbliższej skrzynki przy płocie sąsiada 23 m przyłacza i jest problem bo prowadzi do mnie szeroka na 6 m i długa na 23m ślepa uliczka wyasfatowana od brzegu do brzegu. Sąsiad chce dać przeprowadzić światłowód w rurze osłonowej przez swoją działkę ale warunki umowy są takie iz niemal trzeba się zrzec własności działki.
 0