Łukasz Szewczyk19.02.2007 (14:50)brak komentarzy

Awaria groźniejsza od terrorystów

Europejscy biznesmeni znacznie bardziej obawiają się utraty informacji na skutek awarii komputerów niż zamachów terrorystycznych.
Z opublikowanego raportu przygotowanego na zlecenie firmy CA wynika, że europejscy biznesmeni na pierwszym miejscu wśród zagrożeń dla działalności swojej firmy upatrują utratę newralgicznych danych. Jest ona podstawowym zagrożeniem dla ponad 90 proc. respondentów.
Zaraz za nią, wśród zagrożeń, plasują się przestoje operacyjne w pracy komputerów spowodowane awarią oraz nieuprawnione wykorzystanie poufnych informacji (obawia się ich po 88 proc. badanych). Dopiero na samym końcu listy znajdują się problemy, o których najczęściej słyszymy w mediach, takie jak klęska żywiołowa (45 proc.) , czy terroryzm (40 proc.).

Wynika z tego, że działy IT stają się coraz ważniejsze w europejskich firmach. Przy czym warto zauważyć, że aż 55 proc. respondentów nie ma budżetu do zarządzania ryzykiem dla biznesu lub działu informatycznego, a tylko około 30 proc. angażuje menedżerów IT w dyskusje o ryzyku biznesowym.

W badaniu przeprowadzonym w październiku 2006 roku brało udział 715 menedżerów działów informatycznych wyższego szczebla w Europie i na Bliskim Wschodzie.