Łukasz Szewczyk25.10.2007 (18:34)2 komentarze

Jest szansa, że 112 wreszcie zadziała

Polska jest na dobrej drodze, by pod numerem 112 stworzyć centrum ratunkowe z prawdziwego zdarzenia. Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Koncepcję Systemu 112.
Koncepcja ta zakłada, że do końca 2010 roku numer alarmowy 112 będzie obsługiwany w całej Polsce w kilku językach obcych, w sposób zgodny z Koncepcją systemu 112 wypracowaną przez międzyresortowy zespół do spraw numeru alarmowego 112 oraz wdrażania systemu eCall oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Unię Europejską.
Podjęto decyzję, że pierwszymi województwami, które zaczną wdrażać system 112 będą te, na których terenie będą odbywać się mistrzostwa Euro 212. Docelowo w naszym kraju będzie funkcjonować w ramach zintegrowanego systemu 16 centrów powiadamiania ratunkowego.

Komentarze (1 - 2 z 2)

Pierwsze, co bym zmienił to cyfry w tym numerze na łatwiejsze do zapamiętania dla osób starszych i np. przedszkolaków.
 0  
No już nie przesadzajmy, że 112 to jakiś strasznie trudny numer do zapamiętania.
Najlepiej niech wprowadzą dwa: 112 i 911.
 0