Łukasz Szewczyk21.05.2005 (16:46)brak komentarzy

SMS-y do sieci innych niż GSM

Plus GSM jako pierwszy mobilny operator w Polsce umożliwia swoim klientom wysyłanie wiadomości SMS do sieci mobilnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, pracujących w standardach innych niż GSM.
Usługa realizowana jest przy współpracy z zewnętrznym dostawcą, zapewniającym konwersję SMS-ów wysyłanych z sieci Plus GSM w celu ich poprawnego dostarczenia do sieci docelowej.
Tym samym, oprócz dotychczasowej możliwości wysyłania SMS-ów do sieci GSM (AT&T Wireless, T-Mobile, Cingular Wireless), dzięki nowej usłudze klienci Plus GSM zyskali możliwość wysyłania SMS-ów do użytkowników m.in. największej sieci mobilnej w USA - Verizon Wireless, liczącej ponad 40 mln użytkowników.

Cena za wysłanie SMS do sieci Non-GSM jest taka sama jak standardowa cena za wysłanie SMS do sieci zagranicznych. Możliwość wysyłania wiadomości SMS z tych sieci do klientów Plus GSM zależy od możliwości technicznych i polityki produktowej poszczególnych operatorów.
Plus GSM
brak