Łukasz Szewczyk21.05.2005 (16:46)0

SMS-y do sieci innych niż GSM

Plus GSM jako pierwszy mobilny operator w Polsce umożliwia swoim klientom wysyłanie wiadomości SMS do sieci mobilnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, pracujących w standardach innych niż GSM.

Przejdź do artykułu