Michał Rogowicz02.09.2008 (10:06)brak komentarzy

Zmiana numeracji sieci telefonicznych

Zbliża się termin wprowadzania zmian w numeracji publicznych sieci telefonicznych, wynikający z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu Numeracji Krajowej.
Nawiązując do informacji z dnia 8 maja 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypomina, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych przewiduje się wprowadzenie poniższej zmiany w zasadach wybierania numerów dostępu do usług sieci inteligentnej (IN) w Polsce.
Do dnia 30 listopada 2008 r. wyróżniki sieci WST=30 i WST=40 funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Natomiast od dnia 1 grudnia 2008 r. następuje zmiana wyróżników sieci, odpowiednio WST=30 na WST=70, gdzie w numerze NDIN=WST+SPQMCDU litera S przyjmie wartość 3 i WST=40 na WST=70, gdzie w numerze NDIN=WST+SPQMCDU litera S przyjmie wartość 4.

W praktyce będzie to dla abonentów oznaczać konieczność wybierania zamiast dotychczasowych numerów rozpoczynających się od 0-300 lub 0-400 numerów rozpoczynających się odpowiednio od 0-703 lub 0-704.

Przykładowo: numer 300 123 456 od dnia 1 grudnia 2008 r. przyjąłby postać 703 123 456, a numer 400 123 456 przyjąłby postać 704 123 456.

Jednocześnie jednak do dnia 1 marca 2009 r. zapewniona będzie bezpłatna automatyczna informacja słowna o zaistniałej zmianie w przypadku użycia schematu wybierania z wyróżnikami sieci WST=30 i WST=40.
UKE