Michał Rogowicz14.10.2008 (10:54)brak komentarzy

Ericsson przyłącza się do nowej inicjatywy ONZ

Ericsson łączy siły z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Współpracy Partnerskiej w celu wykorzystania telekomunikacji do wprowadzenia w wiejskich obszarach Afryki mobilnych aplikacji i usług w służbie zdrowia (m-zdrowie) oraz telemedycyny.
Jako członek-założyciel ONZ-owskiej Digital Health Initiative, firma Ericsson wykonuje kolejny krok w ramach swojego zobowiązania do pomocy w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals), mających zmniejszyć globalną nędzę.
Digial Health Initiative (DHI) jest partnerstwem publiczno-prywatnym, które działa na rzecz stworzenia innowacyjnych modeli rozwoju i dostarczania globalnej opieki zdrowotnej dla milionów ludzi w krajach rozwijających się. Krytyczne znaczenie będzie miała pomoc w osiągnięciu tych Milenijnych Celów Rozwoju, które są związane ze zdrowiem, dotyczących w szczególności konieczności walki z chorobami, takimi jak HIV/AIDS, malaria, gruźlica i inne choroby zakaźne, zmniejszenia śmiertelności niemowląt oraz poprawy stanu zdrowia matek. Milenijny Cel Rozwoju o nazwie „Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju" wskazuje również na istotną role, jaką w realizacji innych celów może odegrać sektor prywatny, szczególnie w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Ericsson