Łukasz Szewczyk23.03.2009 (16:21)brak komentarzy

Zmiana umowy Netia i TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o zmianie warunków współpracy Netii i Telekomunikacji Polskiej w zakresie preselekcji.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zmieniającą umowę o połączeniu sieci zawartą w grudnia 2002 roku pomiędzy Tele2 Polska (obecnie Netia) i Telekomunikacją Polską, w zakresie usługi preselekcji.
Zmieniając umowę o współpracy Netii i TP, prezes UKE wziął pod uwagę nałożony na TP obowiązek do zawierania umów o dostępie telekomunikacyjnym na warunkach nie gorszych niż określone w zatwierdzonej ofercie ramowej. Aktualnie jest to oferta ramowa RIO 2008.

UKE w wydanej decyzji uwzględnił fakt, iż z dniem 27 lutego 2009 r. doszło do połączenia Netii z Tele2 Polska poprzez przejęcie przez Netię spółki Tele2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
UKE