Łukasz Szewczyk07.05.2009 (15:04)1 komentarz

Netia ukarana za Tele2

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na telekomunikacyjną spółkę Netia, jako następcę prawnego Tele2 Polska, karę pieniężną w wysokości 300 tys. złotych za naruszanie prawa telekomunikacyjnego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż Tele2 Polska latem 2008 roku w trzech przypadkach złożenia przez abonentów WLR (abonentów przyłączonym do sieci Telekomunikacji Polskiej, którzy korzystają z usług świadczonych na ich rzecz przez Tele2 Polska) wniosków o rozwiązanie umowy abonenckiej z przeniesieniem przydzielonego numeru, nie przekazała do realizacji, co skutkowało nie zrealizowaniem uprawnień abonentów do przeniesienia przydzielonego numeru.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono także, iż Tele2 Polska w okresie od dnia 10 września 2008 r. do dnia 20 marca 2009 r. w 348 przypadkach złożenia przez Abonentów WLR wniosków o rozwiązanie umowy abonenckiej z przeniesieniem przydzielonego numeru, przekroczyła terminy realizacji poszczególnych etapów procedury przenoszenia numerów. Stwierdzone naruszenia stanowią niewypełnianie przez spółkę warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego określonych w decyzji Prezesa UKE.

Niewypełnianie przez Tele2 Polska warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego było naruszeniem ustalonych zasad wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i prowadziło do naruszania interesów użytkowników końcowych. Użytkownicy końcowi zostali narażeni na wydłużenie procedury przenoszenia numeru lub pozbawieni możliwości skorzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora.
UKE

Komentarze (1 - 1 z 1)

A kto jeszcze ma Tele2?
 0