Łukasz Szewczyk31.12.2009 (8:27)6 komentarzy

MNI Telecom przejmuje sieć Mobilking

Od 1 stycznia 2010 roku nowym właścicielem wirtualnego operatora komórkowego MobilKing będzie telekomunikacyjna spółka MNI Telecom. W środę (30 grudnia) spółki zawarły odpowiednie porozumienia.
Telekomunikacyjna spółka MNI zawarła 30 grudnia 2009 roku z MoCoHub Technology Development aneks do warunkowej umowy sprzedaży udziałów z sierpnia 2009 roku, której przedmiotem jest przejęcie przez MNI spółki Mobile Entertaiment Company, operatora komórkowej sieci Mobilking.
Aneksem strony zrezygnowały z uzależnienia wejścia w życie warunkowej umowy sprzedaży udziałów od spełnienia się warunku w postaci uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Polskiej Telefonii Cyfrowej, przy czym strony nie zrezygnowały z uzyskania tejże zgody, lecz jedynie z powodu trwającego już przeszło 3 miesiące oczekiwania na wyrażenie przez PTC stanowiska co do złożonego wniosku, zrezygnowały z kwalifikacji uzyskania tejże zgody jako warunku zawieszającego skuteczność powyżej wskazanej umowy sprzedaży udziałów.

Zarząd spółki informuje także, że w dniu 30 grudnia 2009 roku spółka MNI zawarła ze spółką zależną MNI Telecom umowę cesji na podstawie której MNI zbyła za cenę 1,5 mln zł na rzecz MNI Telecom ogół przysługujących jej praw i obowiązków wynikających z warunkowej umowy sprzedaży udziałów, o której mowa powyżej, zmienionej aneksem z dnia 30 grudnia 2009 roku, na co spółka MoCoHub Technology Development wyraziła zgodę.

W konsekwencji dokonania powyżej wskazanych czynności prawnych, z dniem 1 stycznia 2010 roku spółka MNI Telecom jako spółka zależna od MNI nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Mobile Entertaiment Company wirtualnego operatora sieci komórkowych, oferującego usługi pod marką Mobilking i tym samym przejmie nad nią całkowitą kontrolę.
MNi

Komentarze (1 - 6 z 6)

czyli powstanie nowy wirtualny operator pod inna nazwa tylko ??
 0  
moze spadna cenny za rozmowy i smsy i mms
 0  
do farfocelxxl i pino inowrocław: ani nie powstanie nowy op wirtualny ani ceny nie spadną. sytuacja bedzie dokladnie taka sama jak centernet kupił od MNI telepin mobi. centernet kupił to i nic a nic nie zmieniło sie procz zmiany właścicielskie. tak samo sprawa bedzie wyglądala z mobilkingiem. zmiana właściciela i nic wiecej
 0  
a moze jednak spadna cenny
 0