Łukasz Szewczyk04.04.2010 (11:55)1 komentarz

Mobilna TV: Operatorzy przegrywają z UKE

Założona przez czterech operatorów (Erę, Orange, Plus i Play) spółka Mobile TV przegrała z UKE proces sądowy, w którym zaskarżono przetarg na operatora mobilnej telewizji (DVB-H) w Polsce.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi spółki Mobile TV na decyzję Prezesa UKE dotyczącej wybory operatora mobilnej telewizji w Polsce. Przetarg wygrała spółka Info-TV-FM - UKE na rzecz spółki dokonał rezerwacji częstotliwości obejmującej kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470 - 790 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej. WSA oddalił skargę.
Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd zauważył, że ustawa z lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne określa czym jest postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości i co wchodzi w skład tego postępowania. Przepisy wskazują także, jakie zarzuty mogą być formułowane w sprawie rezerwacji częstotliwości a jakie w postępowaniu o unieważnienie przeprowadzonego konkursu. Sąd wskazał, że postępowanie w sprawie unieważnienia konkursu jest postępowaniem szczególnym, co może być jego przedmiotem. Zdaniem sądu szczególnym trybem w którym może dojść do podważenia konkursu i jego wyników jest postępowanie w sprawie unieważnienia konkursu a nie postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości toczące się już po jego przeprowadzeniu. Z tego też powodu, kwestionowanie trybu przeprowadzenia konkursu należy uznać za błędne.

Sąd podkreślił, że badał sprawę, przede wszystkim z punktu widzenia postanowień prawa telekomunikacyjnego i nie dopatrzył się żadnych uchybień i w konsekwencji uznał, że zaskarżona decyzja spełnia wymogi określone w prawie. Sąd podkreślił, że istotne w niniejszej sprawie było zagadnienie ustalenia wykazu programów telewizyjnych lub radiofonicznych dopiero na etapie wydania decyzji rezerwacyjnej. Odnosząc się do tej kwestii WSA zauważył, że czym innym są zobowiązania podmiotu podjęte w ramach konkursu, a czym innym wykaz programów. Sąd uznał, że na etapie wydania decyzji rezerwacyjnej może dojść do określenia tego wykazu programów tym bardziej, że decyzja taka jest konsultowana z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Sąd nie podzielił także zarzutów związanych z naruszeniem Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską podzielając w tym zakresie stanowisko Prezesa UKE.

Przypomnijmy, że spółka Mobile TV została powołana na początku 2009 roku przez czterech największych operatorów komórkowych w Polsce. Celem spółki był wspólny udział operatorów infrastrukturalnych w ogłoszonym przez UKE konkursie na wybór operatora multipleksu świadczącego hurtowy dostęp do telewizji mobilnej DVB-H, kończy prace nad wspólną ofertą. Każdy operator był odpowiedzialny za swoją działkę: Orange - zarządzanie finansami i administracja; Era - sieć nadawcza; Plus - headend, czyli maszynka miksująca wszystkie kanały telewizyjne i EPG (Elektronic Program Guide); Play - kontent. Mobile TV przegrało w przetargu z Info-TV-FM

[zobacz]62877[zobacz]
UKE

Komentarze (1 - 1 z 1)

Wielka Tróca nie może się przyzwyczaić, że czasy Oligopolu jaki panował w latach 1996-2000, a może troche dłużej już się po woli kończy i, że teraz to Wielka Trójca będzie się musiała dostosować do wymogów rynku, a nie dostosowywać rynku do siebie jak kiedyś.
 0