Łukasz Szewczyk22.12.2010 (12:53)brak komentarzy

Pierwszy na Podkarpaciu Klaster IT

Przedstawiciele cenionych firm z branży informatycznej oficjalnie powołali do życia pierwszy na Podkarpaciu Klaster IT. Twórcą i koordynatorem tej inicjatywy jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.
„Mnożymy potencjał” – tak brzmi hasło Wschodniego Klastra Informatycznego, którego powstanie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem na Podkarpaciu, Podczas konferencji zaprezentowano korzyści wynikające z założenia Klastra IT, które osiągnie Region jak i firmy zrzeszone w Klastrze. Jest to kolejny ważny krok dla Podkarpacia, które kojarzone jest z lotnictwem i informatyką. Klaster IT przyczyni się z pewnością do wzmocnienia rozpoznawalności Podkarpacia jako regionu o dynamicznie rozwijającym się potencjale informatycznym. Podczas konferencji zaprezentowano również kluczowe kwestie Strategii Promocji Klastra i firm w nim zrzeszonych, zrealizowanej w ramach projektu “Rozwój Klastra informatycznego firm wschodniej Polski”.
Kulminacyjnym punktem spotkania było uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do Klastra firm informatycznych Polski Wschodniej. Tym samym do inicjatywy, której pomysłodawcą i patronem jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka przystąpiły firmy: BIURO-MAT Sp. z o.o., BMM sp. z o.o., DIGIT-AL., Enzo Sp. z o.o., ETOBRES sp. z o.o., Ideo Sp. z o.o., TOP SA, 4N i Virtual SC. – Postawiliśmy duży krok naprzód. Od tej pory będziemy podążać we wspólnym kierunku, sumując swoje siły, mnożąc potencjał i dzieląc się swoim umiejętnościami oraz zdobytym doświadczeniem – zapowiada Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka.


Zawiązanie Klastra IT otwiera nowy etap w sektorze firm informatycznych zlokalizowanych na Podkarpaciu. Przedsięwzięcie ma za zadanie również budować kształt podkarpackiego środowiska gospodarczego, w kontekście branży IT. Co istotne, Wschodni Klaster Informatyczny będzie miał na celu minimalizować różnice ekonomiczne pomiędzy podkarpackimi firmami z sektora IT a podmiotami z innych obszarów Polski. – Naszą misją jest stworzenie korzystnych warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze biznesu, które ułatwi wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii informatycznej oraz przyczyni się do kreowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego – wyjaśnia Wojciech Materna.

Do tej pory w Polsce rynek Klastrów tworzyło 11 organizacji, łącznie zrzeszających ponad 300 firm z branży teleinformatycznej. Na Podkarpaciu to nowatorska forma współpracy takich podmiotów
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka