Łukasz Szewczyk25.09.2011 (1:19)6 komentarzy

UOKiK: Spółdzielnie ograniczają wybór operatora

Ograniczanie konsumentom możliwości wyboru operatora telewizji kablowej, oferującego usługi na korzystniejszych warunkach - taki może być efekt łamania przepisów antymonopolowych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Możliwość świadczenia usług w budynkach administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową zależy wyłącznie od jej zgody. Kiedy spółdzielnia wykorzystuje swoją uprzywilejowaną sytuację do ograniczania konkurencji (np. poprzez bezpodstawny zakaz świadczenia usług dla wybranych przedsiębiorców) mamy do czynienia z zachowaniem niezgodnym z prawem. Skutki takich praktyk są niekorzystne dla podmiotów, którym spółdzielnie uniemożliwiają świadczenie usług. Ponadto mieszkańcy, mają ograniczoną możliwość wyboru optymalnej oferty operatora oferującego telewizję kablową czy Internet.
W tym roku Prezes UOKiK wydała cztery decyzje stwierdzające łamanie przepisów antymonopolowych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Od 2005 roku jeden z częstochowskich przedsiębiorców bezskutecznie stara się o zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca na zainstalowanie w jej budynkach urządzeń telekomunikacyjnych, m.in. światłowodów - dzięki którym mieszkańcy uzyskaliby dostęp do Internetu. Postępowanie UOKiK wykazało, że częstochowska spółdzielnia zobowiązała operatora do spełniania szeregu warunków, które nie miały uzasadnienia technicznego. Spółdzielnia przyjęła także uchwałę nakazującą swoim członkom i organom "kategorycznie sprzeciwić się udostępnianiu własnego majątku obcym operatorom w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych".W ten sposób częstochowska spółdzielnia, która sama świadczy usługi telekomunikacyjne, niezgodnie z prawem ograniczyła dostęp konkurentom i jednocześnie pozbawiła swoich mieszkańców większego wyboru dostawców usług telekomunikacyjnych. Prezes UOKiK nakazała Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca w Częstochowie zaniechanie stosowania niezgodnych z prawem praktyk i nałożyła karę pieniężną w wysokości 148 521 zł. Decyzja nie jest prawomocna, spółdzielnia odwołała się do sądu.

Kolejna decyzja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku, która żądała od przedsiębiorców opłaty w wysokości 1 mln zł za udostępnianie swoich lokali na potrzeby budowy sieci światłowodowej. Zapłacenie żądanej przez Spółdzielnię kwoty było istotną barierą dla nowych operatorów. W opinii Urzędu ustanowienie rażąco wysokiej opłaty w rzeczywistości miało uniemożliwiać rozpoczęcie świadczenia usług przez przedsiębiorców, który stanowiłby konkurencję dla telewizji kablowej będącej własnością spółdzielni. Prezes UOKiK nałożyła na Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku karę w wysokości 23 691 zł. Decyzja nie jest prawomocna spółdzielnia odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niezgodne z prawem praktyki stosowała także Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald w Poznaniu. Postępowanie UOKiK wykazało, że spółdzielnia wymagała, by operatorzy ubiegający się o udostępnienie nieruchomości wyczerpali wcześniej możliwość prowadzenia sieci w istniejącej kanalizacji teletechnicznej przedsiębiorców, którzy już działają na jej terenie. Urząd uznał, że warunek ten nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach, a jego akceptacja pozbawia operatora możliwości realnego konkurowania o klientów, ponieważ naraża go na ponoszenie opłat za korzystanie z sieci innego przedsiębiorcy i w konsekwencji - podniesienie cen usług oferowanych konsumentom. Spółdzielnia wymagała ponadto od nowych operatorów telekomunikacyjnych, aby instalowane przez nich urządzenia mogły być wykorzystywane także przez innych przedsiębiorców. Spółdzielnia nie informowała jednak o wymaganych parametrach tych urządzeń. W ten sposób nowym operatorom narzucano wykonanie niepotrzebnych inwestycji, których kosztów nie byli w stanie ustalić. W rezultacie, mogli oni rezygnować ze świadczenia usług mieszkańcom SM Grunwald uznając, że jest to mało opłacalne.

Zdaniem Urzędu, utrudniając nowym operatorom rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych spółdzielnia ograniczała konkurencję. Prezes UOKiK zobowiązała SM Grunwald do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk i poinformowania o tym przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o udostępnienie nieruchomości Spółdzielni w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Decyzja jest prawomocna.

Komentarze (1 - 6 z 6)

Jak już UOKiK walczy z nieuczciwą konkurencją może zajęło by się porozumieniem kablówek we Wrocławiu.
Podzieliły Wrocław na strefy i nie ma wyboru operatora.
 1  
a co z developerami którzy narzucają tylko jedno operatora !!!
 1  
Na osiedlu, gdzie mieszkam, działa UPC, Aster oraz Multimedia. Jakiś czas temu pojawiła się możliwość wejścia kolejnego operatora - spółdzielnia wysłała do mieszkańców pismo z informacją, że nie widzi przeszkód, o ile... większość mieszkańców uzna, że jest taka potrzeba. I co się okazało? Większość mieszkańców stwierdziła, że wystarczy im oferta dotychczasowych operatorów...
 0  
Zgadzam się z Matematykiem. We Wrocławiu niestety panuje tzw. "dogadanie" się operatorów telewizji kablowych. Zero konkurencji. Smutne i żałosne.
 0  
A co z zakazem wieszania anten satelitarnych? Spółdzielnie także dogadują się z kablówkami i stosują zakazy nie udostępniając instalacji zbiorczych. Co prawda każdy na to leje a nikt łamania nie egzekwuje, ale warto wspomnieć, że coś takiego jest.
 2  
W moim bloku w związku z ocieplaniem budynku, zarządca w ramach tegoż remontu zlecił wykonanie pionu dla wszystkich mieszkańców - jest możliwość podłączenia się do skrzynki zaś sygnał z jednej anteny sat (na dachu) posiadającej dwa konwertery + dookólna antena radiowa naziemna+ naziemna dvb-t sprawiają iż jednym kablem koncentrycznym, lokator otrzyma wszystkie dostępne kanały rtv
 0