Łukasz Szewczyk02.04.2012 (21:21)3 komentarze

Chorzów stawia na budowę sieci hot-spot

Miasto Chorzów otrzymało dofinansowanie do realizacji dwóch projektów, w tym budowy sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - spot.
Przedmiotem projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - spot", dofinansowanego z Unii Europejskiej jest budowa infrastruktury szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach utworzonej infrastruktury sieci powstaną m.in. usługi dla administracji publicznej wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego, zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Projekt będzie realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o przygotowany program funkcjonalno - użytkowy. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze województwa śląskiego, na terenach miast/gmin będących partnerami.
Głównym założeniem projektu dla Miasta Chorzów jest wykonanie miejskiej, dedykowanej dla potrzeb samorządu sieci szerokopasmowej, w oparciu o bezprzewodową technologię WiMAX, zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom samorządowym (m.in. bibliotekom, przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom ponadgimnazjalnym), stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu dla mieszkańców Hot - Spot oraz zapewnienie infrastruktury do celów przesyłania danych z monitoringu gminnego (poprawa bezpieczeństwa). Rozwiązania i technologie, które zostaną zastosowane w projekcie mają wszystkie znamiona innowacyjności - są to nowe technologie, które pojawiły się w ostatnich latach na rynku i cały czas są rozwijane i uzupełniane o nowe funkcjonalności (standard WiMAX).

Wnioskodawca (Liderem projektu) jest Miasto Gliwice, natomiast beneficjentami są: Miasto Bieruń, Miasto Bytom, Gmina Chełm Śląski, Miasto Chorzów, Miasto Katowice, Gmina Krupski Młyn, Miasto Miasteczko Śląskie, Gmina Ornontowice, Gmina Pilchowice, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Świętochłowice, Gmina Tworóg, Gmina Wielowieś.

Całkowita wartość projektu wynosi: 27.153.497,49 zł, wartość dofinansowania: 23.079.622,86 zł. Środki przyznane w ramach projektu dla Miasta Chorzów: 4.654.100,00 zł, z czego: wartość dofinansowania: 3.955.985,00 zł, wkład własny: 698.115,00 zł.

Realizacja drugiego projektu "eChorzów - internetowa platforma usług publicznych" polega na zakupie i wdrożeniu nowoczesnej platformy internetowej, dającej interesantom możliwość szybkiego dostępu do obszernego katalogu usług publicznych i informacji on - line, oferowanych przez administrację samorządową Chorzowa. Wartość projektu wynosi: 448.301,80 zł, wartość dofinansowania: 381.056,53 zł. Dofinansowanie w ramach Priorytetu II "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych". Termin realizacji: 2009 - 2013 r.
UM Chorzów

Komentarze (1 - 3 z 3)

Niech zrobią dobrze i sprawnie estakadę a hot-spoty i tak niebawem wyginą z uwagi na wszech obecność w obszarze miejskim mobilnego internetu zarówno płatnego jak i bezpłatnego. Pozdrawiam
 2  
Zwalniani bezrobotni hutnicy z "Batorego" będą mogli szukać pracy w necie...
 1  
Mając na uwadze własne dobro, podczas planowania budowy warto rozważnie wybierać usługi z zakresu budowy domów Warszawa. Powinny być one profesjonalne. http://roslandomdesign.pl
 0