Łukasz Szewczyk08.10.2012 (19:40)2 komentarze

Słuszna kara 2 mln zł dla TP za źle działające numery alarmowe

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy karę pieniężną w wysokości 2 mln złotych za niewywiązywanie się Telekomunikacji Polskiej z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.
BlackBerry
W dniu 8 października 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa dotycząca odwołania Telekomunikacji Polskiej od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która nakłada na TP karę pieniężną w wysokości 2 mln zł za niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. Tego samego dnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał także sprawę z odwołania TP z dnia 11 sierpnia 2010 roku od tej samej decyzji. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie w sprawie z odwołania pierwszego oraz oddalił drugie odwołanie.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia decyzji o nałożeniu kary, TP wniosła odwołanie nr 2, rozstrzygnięcie w sprawie z odwołania nr 1 stało się bezprzedmiotowe. A to uzasadnia umorzenie postępowania w tym zakresie.

Odnosząc się natomiast do Odwołania nr 2, sąd stwierdził, że nie zasługiwało ono na uwzględnienie. Przepis art. 77 Prawa telekomunikacyjnego ma bowiem jasną i jednoznaczną treść i nakłada na TP dwa obowiązki:
- obowiązek zapewnienia użytkownikom końcowym swojej sieci bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi oraz
- obowiązek kierowania połączeń do numerów alarmowych, niezależnie od takiego, z której sieci jest inicjowane połączenia na numer alarmowy.


Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał również, że obowiązki wynikające z art. 77 Prawa telekomunikacyjnego mają charakter stały i każda przerwa w dostępie do numerów alarmowych stanowi uchybienie tym obowiązkom, chyba że jest następstwem okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

W ocenie Sądu charakter uchybienia, którego dopuściła się TP i to, że stwierdzono je w wielu miejscach sprawia, że przedmiotowe uchybienie jest szczególnie dotkliwe z punktu wiedzenia interesu publicznego.

Ponadto Sąd wyjaśnił, że wymierzona przez Prezesa UKE kara pieniężna nie jest wygórowana, jeżeli weźmie się pod uwagę okoliczność, iż jej wysokość oscyluje w pobliżu dolnej granicy zagrożenia.

Szersze motywy rozstrzygnięcia znajdą się w pisemnym uzasadnieniu wyroku
UKE

Komentarze (1 - 2 z 2)

jak nie ma na kogo zwalić to wiadomo, że ten największy oberwie :D. Dziwi mnie, że inne firmy z branży nie mają takich obowiązków tylko TP bo jest największa. To tak samo jakbym sprzedawał najwięcej długopisów w polsce , a sąd ogranicza mi prawa bo inny chcą sprzedawać swoje LOL :D
 1  
Jak chcesz reklamować telekomunikację to chociaż byś ukrył domenę, bo tak to amatorka trochę... Otóż wszystkie firmy mają takie obowiązki i wszystkie je wypełniają. Tylko pies ogrodnika w postaci tepsy woli się skarżyć i użalać na wszystkich dookoła zamiast obniżyć ceny do ich poziomu. A mówiąc po Twojemu - sprzedaję długopisy dwa razy drożej od innych i wmawiam wszystkim, że mają ładniejszy kolor. Ale piszą trochę gorzej, przerywają nawet często...
 0