Łukasz Szewczyk05.11.2012 (7:32)brak komentarzy

Alcatel-Lucent rozszerza ofertę rozwiązań do mobilnych połączeń wewnątrzsieciowych

Firma Alcatel-Lucent rozszerza ofertę rozwiązań do mobilnych połączeń wewnątrzsieciowych, w odpowiedzi na wyzwania związane z zapewnieniem mobilnych usług szerokopasmowych w gęsto zaludnionych środowiskach miejskich.
Alcatel-Lucent rozszerza ofertę rozwiązań do mobilnych połączeń wewnątrzsieciowych
Małe komórki to niewielkich rozmiarów stacje bazowe, które zwiększają pojemność i pokrycie sieci bezprzewodowej tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, czyli w ruchliwych miejscach publicznych i obszarach o gęstym zaludnieniu. Ma to istotny wpływ na strukturę sieci komórkowej -- niektórzy operatorzy, aby sprostać 25-krotnemu wzrostowi ruchu mobilnego w najbliższych czterech latach, powinni wdrożyć aż 10 małych komórek na każdą dużą stację bazową (makrokomórkę). Zaletą małych komórek jest to, że można je instalować w rozmaitych miejscach publicznych, takich jak słupy latarni, przystanki autobusowe, budynki użyteczności publicznej czy stadiony. Aby zapewnić dostęp i transport do sieci rdzeniowej z tych wszystkich nowych miejsc, operatorzy muszą stosować równie zróżnicowane metody komunikacji wewnątrzsieciowej (backhaul) -- łącza światłowodowe, miedziane, mikrofalowe i Ethernet -- przez co zarządzanie tą komunikacją może być bardzo utrudnione.Rozszerzona oferta rozwiązań Alcatela-Lucenta do mobilnych połączeń wewnątrzsieciowych umożliwia operatorom stosowanie jednolitego, ekonomicznego podejścia w kwestii zapewnienia zasobów niezbędnych do sprostania lawinowemu wzrostowi zapotrzebowania na przepustowość oraz obsługi różnych typów komórek i miejsc, w których są instalowane. Ponadto Alcatel-Lucent umożliwia operatorom bardziej ekonomiczne zarządzanie ruchem danych we wszystkich typach łączy wewnątrzsieciowych oraz świadczenie mobilnych usług szerokopasmowych z jakością, jakiej żądają klienci.Rozszerzona oferta rozwiązań Alcatela-Lucenta do mobilnej komunikacji wewnątrzsieciowej pozwala zwiększyć skalę i elastyczność oraz wykorzystuje opracowaną przez tę firmę technikę Internet protocol (IP)/multiprotocol label switching (MPLS), która zapewnia jednolitą obsługę w przypadku połączeń światłowodowych, miedzianych i mikrofalowych. Podejście to upraszcza wdrażanie i bieżącą eksploatację sieci backhaul oraz zmniejsza koszty ponoszone przez operatorów. Oferta zawiera następujące rozszerzenia:

• Nowe warianty rozwiązania 7705 Service Aggregation Router (SAR) zapewniają elastyczność umożliwiającą realizację dowolnej usługi mobilnej (3G, 4G LTE, Wi-Fi) przy dowolnym dostępie backhaul i dowolnej topologii sieci. Nowe routery SAR tworzą kompleksową warstwę usługową, która zwiększa efektywność funkcji OAM (operacji, administrowania i zarządzania) oraz umożliwia szybkie i sprawne rozwiązanie każdego problemu. Zaawansowane funkcje taktowania i synchronizacji, elastyczne opcje zasilania oraz automatyczne wykrywanie i konfigurowanie (Auto-Discovery and Provisioning -- ADP) umożliwiają proste, jednolite wdrażanie komunikacji wewnątrzsieciowej w oparciu o małe komórki.
• Rozszerzony zestaw rozwiązań do transmisji mikrofalowej zapewnia szybsze wdrażanie i wiele opcji dostępu w komunikacji wewnątrzsieciowej, w tym połączenia punkt-punkt w linii wzroku (60 GHz) oraz punkt-punkt i punkt-wiele punktów poza zasięgiem wzroku (poniżej 6 GHz).
• Zwiększona pojemność sztandarowej platformy Alcatela-Lucenta 9500 Microwave Packet Radio zapewnia operatorom większą przepustowość komunikacji wewnątrzsieciowej z dużymi i małymi komórkami.
• Optymalizacja dotychczasowej oferty dostępu szerokopasmowego pozwala spełniać wymagania komunikacji wewnątrzsieciowej w oparciu o małe komórki. Nowe rozwiązania dostępu w oparciu o małe komórki przez łącza miedziane i światłowodowe pozwalają operatorom lepiej wykorzystywać dotychczasowe sieci szerokopasmowe do komunikacji wewnątrzsieciowej w miastach przy niskim koszcie przyrostowym.
• Szersza gama usług profesjonalnych, które ułatwiają projektowanie, optymalizację i wdrażanie sieci backhaul oraz uruchamianie metro-komórek w miastach, zwiększa potencjał niedawno zaprezentowanej technologii Alcatel-Lucent lightRadio Metrocell Express umożliwiającej realizację wdrożeń "pod klucz".
Alcatel-Lucent