Łukasz Szewczyk23.12.2012 (23:05)1 komentarz

Hyperion zrealizuje projekt infrastrukturalny o wartości 156 mln zł

Warszawska spółka Hyperion, należąca do Grupy MNI została wybrana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na inwestora, który zrealizuje projekt pod nazwą "Małopolska Sieć Szerokopasmowa", obejmujący blisko 3000 km szerokopasmowej sieci światłowodowej, która umożliwi dostęp do Internetu dla 90% mieszkańców regionu.
Hyperion zrealizuje projekt infrastrukturalny o wartości 156 mln zł
Małopolska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Krakowie jest spółką celową powołaną 11 sierpnia 2011 r. przez Województwo Małopolskie do realizacji projektu, który ma zapewnić dostęp do nowoczesnych usług szerokopasmowych w województwie małopolskim poprzez budowę infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił po roku, że to zadanie przekaże jednak inwestorowi branżowemu, który dysponuje odpowiednim know-how dotyczącym budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Na inwestora została wybrana notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka holdingowa Hyperion z Grupy MNI, której Zarząd Województwa Małopolskiego sprzeda udziały w spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa, o wartości nominalnej 2,4 mln zł.
Na początku stycznia 2013 roku podpiszemy z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę zakupu 100 % udziałów spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Z chwilą jej zawarcia jedynym udziałowcem MSS zostanie Hyperion S.A., należący do Grupy MNI, będącej właścicielem m.in. jednego z największych alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (MNI Telecom S.A.) - mówi Tomasz Szczypiński, prezes Hyperion S.A
W wyniku realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa giełdowa spółka Hyperion utworzy blisko 2926 km szerokopasmowej sieci światłowodowej, którą będzie zarządzał, jako właściciel. Na sieć szkieletowo-dystrybucyjną składać się będzie:
• 1209 km nowo wybudowanej sieci dystrybucyjnej,
• 700 km dzierżawionej sieci szkieletowej,
• 1017 km dzierżawionej sieci dystrybucyjnej.
• 19 węzłów szkieletowych (w miastach powiatowych województwa małopolskiego)
• 245 węzłów dostępowych.Sieć budowana w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa będzie oparta na technologii kabli światłowodowych, i łączenia przy ich pomocy fizycznych lokalizacji w jedną strukturę logiczną. Cała sieć szkieletowa oraz znaczna część sieci dystrybucyjnej ma powstać w oparciu o włókna światłowodowe wybudowane, zakupione lub dzierżawione w modelu IRU (indefeasible right of use). Wartość nakładów to 156 mln zł netto, przy czym projekt otrzymał 64 mln zł netto wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.
Ten projekt zmieni technologicznie Małopolskę, umożliwiając dostęp do szerokopasmowego Internetu niemal wszystkim mieszkańcom, także tym z małych miasteczek i wsi, zapobiegając tym samym wykluczeniu cyfrowemu. Zainwestowaliśmy w MSS, bo uważamy, że spółka ma przyszłość - zapewni nam odpowiednie przychody i zyski. Dotacja unijna w wysokości 64 mln zł czyni atrakcyjną efektywną wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji - mówi Tomasz Szczypiński, prezes Hyperion S.A

Dzięki realizacji inwestycji Hyperion do 2015 roku zapewni dostęp do Internetu dla 210 tys. gospodarstw domowych w Małopolsce (90%). MSS ma upowszechnić dostęp do szerokopasmowego Internetu w regionie. Celem (społecznym) projektu jest też i walka z tzw. wykluczeniem cyfrowym, dlatego do najistotniejszych wskaźników należy liczba osób spoza dużych miast, które uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu - 770 tys. osób (potencjalna liczba użytkowników, którzy znajdują się w zasięgu węzłów powstałej sieci szerokopasmowej). MSS ma połączyć również 500 instytucji publicznych (100%) oraz wszystkich przedsiębiorców działających na terenie województwa małopolskiego. Warszawski Hyperion zamierza czerpać dochody z zarządzania siecią 3000 km światłowodów.
Hyperion

Komentarze (1 - 1 z 1)

a jakieś konkrety? miasta będące siedzibami gminy co? powiatówki mają dobry internet, a ja mam 2 Mbit/s i od roku obiecanki od prywatnego dostawcy, że będzie światłowód i za tą cene 4 Mbit/s będzie, nawet do 20....
 0