Łukasz Szewczyk28.12.2012 (8:45)15 komentarzy

Kara dla sieci Vectra za naruszenie praw abonentów

UKE w związku z serią skarg konsumenckich i naruszeniem kilkunastu obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych nałożył na Vectra karę pieniężną w wysokości 350 tys. złotych.
Kampania vectry
Decyzja Prezesa UKE o nałożeniu kary została wydana w związku z wynikami uprzednio przeprowadzonej kontroli w spółce. W trakcie postępowania Prezes UKE przeanalizował obszerny materiał dowodowy zawierający kopie umów i aneksów do umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawartych z użytkownikami, a także dokumentację prowadzonych przez spółkę postępowań reklamacyjnych.Przeprowadzona przez urząd analiza tej dokumentacji wykazała liczne naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych. Kontrola obejmowała analizę zapisów umów i aneksów. Nieprawidłowości stwierdzono w większości umów poddanych sprawdzeniu.Analiza materiału dowodowego zebranego przez Urząd w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary, jednoznacznie wykazała, iż Vectra nie dopełniła obowiązków w zakresie kilkunastu kategorii spraw, naruszając:
- obowiązek określania w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, rodzaju świadczonych usług,
- obowiązek określania w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zakresu obsługi serwisowej,
- obowiązek określania w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych:
- zakresu świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową,
- danych dotyczących jakości usług, zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
-wysokości odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji,
- sposobu uzyskania informacji o kosztach usług serwisowych,
- obowiązek określania w umowach o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej numeru przydzielonego abonentowi obowiązek zawierania, w pisemnych potwierdzeniach faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy, informacji o zakresie i terminie wprowadzenia zmian, obowiązek publikowania aktualnych informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
- obowiązek pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji w terminie, przez przekroczenie przez Spółkę tego terminu o 22 dni i o 16 dni obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie, przez przekroczenie przez Spółkę tego terminu o 6 dni i o 55 dni obowiązek określenia w pisemnej odpowiedzi na reklamację wysokości kwoty zwrotu innej należności,
- obowiązek zawarcia w pisemnej odpowiedzi na reklamację pouczenia o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego),
- obowiązek zawarcia w odpowiedzi na reklamację uzasadnienia faktycznego w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części - wskutek tego, że uzasadnienie faktyczne nie dotyczyło przedmiotu.Ustalając wysokość kary Prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność Vectra, zakres naruszenia prawa oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu. Prezes UKE uznał, iż kara w ustalonej wysokości jest zasadna, adekwatna do stwierdzonych naruszeń oraz wypełnia podstawowe funkcje: represyjne, prewencyjne i dyscyplinujące.

Komentarze (1 - 10 z 15)

350 tys zł. To jak mandat 500zł za jazdę z prędkością 200km/h po mieście.
 11  
A kiedy kary dla UPC za bezczelne okłamywanie użytkowników odnośnie rzeczywistej prędkości łączy internetowych?! Bo UPC oferuje łącze 150 Mbps, które działa w zakresie 15-43 Mbps...
 11  
Powinni ukarać UPC za oszustwa i transfer zysków za granice.
 8  
Może by się ktoś zajął "cichą zmową" pomiędzy największymi kablówkami (UPC, Vectra). polega ona na tym że pod adresy gdzie jest już jeden duży operator drugi nie wchodzi (Vectry nie ma tam gdzie UPC i odwrotnie). Skutkuje ona tym że na rynku kablówek nie ma żadnej konkurencji i operatorzy mogą robić co chcą. Ja będąc klientem Vectry od 13 lat chcąc przedłużyć umowę muszę zapłacić 200 zł aktywacji... To chore! I do tego 6 miesięczny okres wypowiedzenia umowy... która jest bezterminowa... Gdyby była możliwość przejścia do konkurencji to zaraz by im się odechciało takich zagrywek.
 7  
Kara dla UPC
 2  
UOKiK powinien też wziąć się za karanie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, które blokują wejście konkurencji. Przykład: wspólnota z Księżycowej 56-58 w Warszawie "wpuściła" Aster (teraz UPC), ale konkurencyjnej Metro Internet nie wpuszcza, bo niby "chętnych nie ma". W efekcie UPC totalnie zlewa jakość usług w tym miejscu.
 3  
w upc to tragedia z prędkością. jest do około 10% prędkości z papierka. Gdyby była alternatywa (stałe łącze na kablu) to bym im podziękował
 2  
znam parę miejsc gdzie wprowadziła się vectra mimo obecności upc i astera
 0  
Warszawa/Ursynów... gorszego gów..a niz Vectra w tym rejonie to nie ma !
 1  
Nie wiem, może ja miałem szczęście, ale posiadałem 6 lat internet od UPC. Przeróżne prędkości od 512kbps na 120 megabitach kończąc. I nie miałem praktycznie żadnych problemów z transferem. Tylko wtedy kiedy były awarie, a przez 6 lat mogę je policzyć na palcach jednej ręki. Pewnie miałem szczęście i tam gdzie mieszkałem instalacja była w porządku. Teraz korzystam z internetu od osiedlowego dostawcy. Mam 50 megabitów/dzień i 90/noc i jak do tej pory również problemów brak. Jednak, co do wprowadzenia konkurencji, to może być racja, że dużo do powiedzenia ma administracja bloku w tej sprawie.
 1