Łukasz Szewczyk21.01.2013 (19:36)4 komentarze

Raport UKE: Polacy pokochali mobilną telekomunikację

Telefonia mobilna stała się w ostatnich latach najbardziej popularną usługą telekomunikacyjną w kraju - wynika z badania preferencji konsumentów w Polsce przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dużą popularność zdobywa także mobilny internet.
smartfon telefon
Rynek telekomunikacyjny w Polsce jest niezwykle dynamiczny i ulega nieustannej ewolucji. Widać zarówno działania operatorów zmierzające do dostosowania swoich usług do konkretnego profilu odbiorców, jak i zmiany postaw i oczekiwań osób korzystających z usług telekomunikacyjnych - komentuje Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z raportu wynika, że coraz więcej Polaków korzysta z telefonii mobilnej oraz ze stałego dostępu do Internetu. Corocznie wzrasta też liczba użytkowników preferujących mobilny dostęp do sieci. Stała tendencja spadkowa obejmuje natomiast ceny za poszczególne usługi. W zakresie telefonii stacjonarnej - w analizowanym okresie średnie miesięczne wydatki zmniejszyły się o 21 zł. W zakresie telefonii mobilnej - o 11 zł. Koszt dostępu do Internetu spadł natomiast o 6 zł.Telefonia mobilna stała się w ostatnich latach najbardziej popularną usługą telekomunikacyjną w kraju. W 2012 roku posiadanie przynajmniej jednego telefonu komórkowego deklarowało 88% Polaków. Rozmowy przez telefon komórkowy wykonywało bardzo często ponad 90% respondentów. Z wysyłania wiadomości SMS korzystało ponad 80% Polaków. Dostęp do Internetu to coraz bardziej powszechna usługa telekomunikacyjna. Mimo ciągle obecnej przewagi dostępu stacjonarnego, w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem użytkowników cieszy się dostęp mobilny. Średni miesięczny koszt dostępu do sieci Internet był najniższy w 2012 r. i wynosił 54 zł.Z roku na rok systematycznie spada odsetek Polaków posiadających telefon stacjonarny. Główną przyczyną jest substytucja tego rodzaju komunikacji przez telefonię mobilną. Na przestrzeni czterech lat liczba użytkowników telefonii stacjonarnej spadła o 20 pkt. proc. W tym samym okresie średnie miesięczne wydatki na telefon stacjonarny spadły o 21 zł, spadek cen nie przyczynił się jednak do wzrostu popularności telefonii stacjonarnej wśród respondentów.Najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego z 2012 roku.

Klienci indywidualni:
- Wśród klientów indywidualnych występuje wysokie nasycenie usługami telekomunikacyjnymi - 88% posiada telefon komórkowy, 62% dostęp do Internetu, a 31% telefon stacjonarny.
- Z Internetu najczęściej korzystają osoby poniżej 45 roku życia oraz z wyższym wykształceniem. Usługa jest najmniej rozpowszechniona w grupie powyżej 60 lat, a jako najczęstszą przyczynę nieposiadania dostępu wskazuje się brak potrzeby lub umiejętności.
- Korzystanie z telefonów komórkowych jest rozpowszechnione we wszystkich grupach bez względu na cechy społeczno-demograficzne. Posiadanie natomiast telefonu stacjonarnego jest charakterystyczne dla osób starszych (powyżej 60 roku życia) oraz wieloosobowych gospodarstw domowych (5- lub więcej osób).
- Poziom zadowolenia z usług telekomunikacyjnych jest wysoki; najlepiej oceniana jest telefonia ruchoma, najgorzej - telefonia stacjonarna.
- Średnie miesięczne wydatki za dostęp do Internetu stacjonarnego wynoszą 54 zł, natomiast do Internetu mobilnego 55 zł. Za usługi głosowe klienci płacą średnio 49 zł (dotyczy zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej).
- Respondenci dobrze oceniają funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, wskazując przede wszystkim takie pozytywne zmiany jak rozwój nowych technologii, wzrost liczby dostawców i dostępności usług oraz obniżki cen.
- 60% badanych, regularnie (minimum kilka razy w półroczu) korzysta z usług pocztowych. Poziom zadowolenia jest niższy niż w przypadku usług telekomunikacyjnych, jako największy problem wskazywano duże kolejki w placówkach operatora.

Młodzież:
- Młodzież wyróżnia się powszechnym korzystaniem z usług telekomunikacyjnych - niemal wszyscy (99%) posiadają telefon komórkowy, zdecydowana większość (81%) dostęp do Internetu.
- Młodzi ludzie intensywnie korzystają z posiadanych usług - 91% raz lub kilka razy dziennie wysyła SMS-y, a 82% wykonuje połączenia na numery komórkowe. Aż 89% respondentów codziennie łączy się z Internetem, przede wszystkim celem skorzystania z serwisów społecznościowych, portali internetowych lub poczty e-mail.
- Większość badanych (63%) posiada telefon na kartę; głównie są to najmłodsi respondenci, niepracujący i mieszkający z rodzicami. Z ofert abonamentowych najczęściej korzystają osoby częściowo lub w pełni samodzielne finansowo - studenci, mieszkający poza domem rodzinnym, powyżej 20 roku życia.
- Najważniejszymi kryteriami wyboru oferty internetowej jest prędkość łącza oraz dostępność usługi w miejscu pobytu. W przypadku telefonii komórkowej główną rolę odgrywają czynniki kosztowe - atrakcyjna cena oferty, darmowe pakiety minut i SMS/MMS
- Młodzież wykazuje dużą samodzielność przy wyborze ofert telefonii komórkowej (66% decyduje o tym samodzielnie), znacznie mniejszy odsetek ma wyłączny wpływ na wybór usługi dostępu mobilnego (29%) lub stacjonarnego (14%).

Klienci nstytucjonalni:
- Firmy w Polsce powszechnie korzystają z podstawowych usług telekomunikacyjnych. Aż 93% z nich posiada telefon komórkowy, 70% dostęp do Internetu, a 55% telefon stacjonarny. Wysoki odsetek klientów instytucjonalnych (42%) w swojej działalności wykorzystuje wszystkie trzy usługi.
- Powszechne korzystanie z telefonów komórkowych idzie w parze z dużym znaczeniem usługi dla firmy - 70% badanych wskazuje, że jest ona zdecydowanie ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przypadku telefonii stacjonarnej odsetek ten wyniósł 36%, dla dostępu do Internetu natomiast 32%.
- Poziom zadowolenia z usług telekomunikacyjnych jest wysoki; najlepiej oceniany jest stacjonarny dostęp do Internetu, najgorzej - telefonia stacjonarna.
- Średnie miesięczne wydatki za dostęp do Internetu stacjonarnego wynoszą 102 zł, natomiast do Internetu mobilnego 86 zł. Za usługi głosowe klienci instytucjonalni płacą średnio 164 zł (telefonia stacjonarna) oraz 238 zł (telefonia komórkowa).
- Firmy dobrze oceniają funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego. Wśród najczęściej wskazywanych pozytywnych zmian, jakie zaszły w ostatnim roku, klienci wskazują rozwój nowych technologii, obniżki cen oraz wzrost liczby ofert. Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez agencję badawczą na wyselekcjonowanej grupie społeczeństwa (osoby powyżej 15 roku życia), na terenie całego kraju. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego (face to face), a wyniki prezentowane są w odniesieniu do całej populacji kraju.
UKE

Komentarze (1 - 4 z 4)

Fajnie ze świnka wydaje kase podatników na tak idiotyczne badania skoro przedszkolak za darmo wyciągnie takie wnioski. No ale trzeba coś pozorować ...
 1  
Zgadzam się, sam korzystam z internetu w telefonie i tablecie, pomimo tego że w domu mam normalne łącze. :P
 0  
Nie tyle pokochali mobilną ile, powiedziałbym, znienawidzili stacjonarną z powodu monopolu i cen jakie przez długi czas dyktowało TPSA. Dopiero teraz trochę się na rynku pojawiło mniejszych i tańszych firm, które zabierają jej resztę klientów.
 0  
Korzystam i z połączeń, i z netu - mając pakiet w heyah 1,2GB daję radę codziennie coś sprawdzić, odpisać na maila czy zobaczyć co tam znajomi wrzucili na fb.
 0