Łukasz Szewczyk15.02.2017 (14:01)4 komentarze

Konsumenci skarżą się na działania Twojej Telekomunikacji. UOKiK wszczyna postępowanie

Operator telefoniczny Twoja Telekomunikacja może wprowadzać konsumentów w błąd - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do urzędu i rzeczników konsumentów trafiło prawie 450 zgłoszeń od klientów. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy.
UOKiK rozpoczął postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko spółce "Twoja Telekomunikacja". Operator świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej oraz związane z nimi odpłatne usługi dodatkowe ("Usługa Pakiet Bezpieczeństwa", ochrona spadkobiercy przed odpowiedzialnością finansową w przypadku śmierci abonenta, itp.). Urząd w postępowaniu sprawdzi czy niezgodne z prawem działania jak: podszywanie się pod innego operatora, brak informacji o faktycznej wysokości opłat abonamentowych, utrudnianie odstąpienia od umowy, niedoręczanie wszystkich dokumentów po podpisaniu umowy oraz nieuprawnionym żądaniu opłat za niezmówione usługi dodatkowe są stosowane w praktyce. Konsultanci telefoniczni dzwonili najczęściej do osób starszych, właścicieli numerów stacjonarnych wywierając na nich błędne wrażenie o tym, że rozmawia z nimi ich dotychczasowy operator.
- Na Twoją Telekomunikację spływa wiele skarg od klientów, jak i sygnałów od rzeczników konsumentów z całej Polski. Wiemy o niemal 450 osobach pokrzywdzonych przez Twoją Telekomunikację. Sprawdzamy wzorce umów i przyglądamy się sposobowi działania tego operatora. Praktyki spółki mogą być sprzeczne z prawem, a przede wszystkim mogą realnie szkodzić konsumentom. W większości sprzedawcy kierowali ofertę do osób starszych, którzy podpisywali niekorzystne dla siebie umowy - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Konsumenci skarżyli się również, że atrakcyjna cena obowiązywała jedynie przez dwa okresy rozliczeniowe. Jak informuje jedna z pokrzywdzonych osób: "Przedstawiciel z Twojej Telekomunikacji przedstawił mi kwotę miesięczną rachunku 25 zł, a nie dodał, że to tylko przez dwa miesiące". Z analizy Urzędu wynika, że konsumentom mogła nie być przekazywana kompletna informacja o wysokości opłaty abonamentowej, tj. obejmująca cały okres zobowiązania, w tym również wzrost ceny po pływie okresu promocyjnego.

Prawo nakłada na przedsiębiorcę sprzedającego poza lokalem lub na odległość, a więc przez telefon czy w domu konsumenta, obowiązek poinformowania go o prawie odstąpienia od umowy oraz przekazanie formularza odstąpienia. "Przy podpisaniu umowy nie zostałem pouczony o prawie odstąpienia od umowy jak również nie otrzymałem jego wzoru oświadczenia o odstąpieniu"- pisze konsument.
Działaniem na szkodę konsumentów jest również niewydawanie im pełnej dokumentacji dotyczącej umowy: "Pełnomocnik nie wręczył mi całości umowy a jedynie 3 i 4 stronę (...)". Okazuje się, że Twoja Telekomunikacja może nie przekazywać klientowi egzemplarza umowy, potwierdzenia jej zawarcia, a także niektórych załączników.

UOKiK zakwestionował również żądanie zapłaty za usługi dodatkowe, których konsument nie zamawiał. Przykład: "Pełnomocnik własnoręcznie uzupełnił na umowie wybór takich usług, jak: Usługa Pakiet Bezpieczeństwa, czy Usługa Dodatkowa, które wymagają ode mnie umiejętności chociażby obsługi SMS, czego w ogóle nie potrafię i nie znam". W rezultacie dodania do abonamentu usług dodatkowych cena usługi mogła znacznie wzrosnąć, a główną motywacją konsumentów do podpisania nowej umowy mogła być chęć zaoszczędzenia.

Jeśli postawione zarzuty potwierdzą się Prezes UOKIK może nakazać zmianę praktyki i usunięcie jej skutków oraz nałożyć karę pieniężną nawet do wysokości 10 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku.

Komentarze (1 - 4 z 4)

podszywanie się pod innego operatora, brak informacji o faktycznej wysokości opłat abonamentowych, utrudnianie odstąpienia od umowy, niedoręczanie wszystkich dokumentów po podpisaniu umowy oraz nieuprawnione żądanie opłat za niezmówione usługi dodatkowe"

Ładne praktyki. Zabrakło w artykule jeszcze telefonu do nich, gdyby ktoś z miejsca chciał skorzystać z ich usług ;)
 9  
To jest śmieszne, powinni im zabrać koncesję.
 6  
Proceder trwa kilka lat i dotyczy różnych oszustów, a "oni" tylko nic nie znaczące postępowania prowadzą.
 1  
dopiero za czela działać na rynku a już w ch,,,,a robi ludzi,odebrać koncesje patologi.....
 3